Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Menighedsrådets målsætning

Menighedsrådet arbejder for:

Kirken som en del af lokalsamfundet

Borgerne skal møde en moderne kirke, der er i topform, både hvad angår medarbejdere og faciliteter.

Vi vil arbejde for, at kirken skal være udadvendt og i samarbejde med lokale foreninger bakke op om initiativer, der støtter lokalsamfundet. - Vi vil prioritere kirkens økonomi, så kirkens virksomhed først og fremmest kommer borgerne til gode - gerne gennem samarbejde med nabosogne, men således - at vi bevarer vores særlige Brøndbyvesteratmosfære, som så mange sætter virkelig stor pris på.

Kirken skal være let tilgængelig. Vi vil arbejde på bedre offentlig transport til kirken, men som minimum tilbyde kørsel til kirkens arrangementer.

Kirken for alle

Vi vil arbejde for, at Brøndbyvester kirke skal være en åben kirke, med tilbud om attraktive gudstjenester og spændende og relevante aktiviteter for alle aldersgrupper.

Børne- og ungdomsarbejdet skal prioriteres højt

Babysalmesang skal videreudvikles

Fastholdelse og videreudvikling af minikonfirmandarbejdet

Udvikle et levende musikmiljø med f.eks. kor (børn, ungdom, gospel), koncerter og andet

Flere ressourcer til konfirmandarbejdet, så det er muligt at bevare de populære "præstelejre"

Arrangementer for unge i Sognets Hus som f.eks. netcafé, film o. lign.

Senior - diverse klubber og arrangementer

Fællesspisning for børnefamilier (kirke- og aftensmad)

Åbenhed for nye tiltag for og med alle aldersgrupper

Vi arbejder for:

at menighedsrådsarbejdet skal være præget af åbenhed og gensidig tillid

  • at der holdes åbne møder, med mulighed for at alle kan stille spørgsmål i spørgetiden
  • at dagsorden og referater af møderne offentliggøres på kirkens hjemmeside
  • at det skal være sjovt og hyggeligt at være med i arbejdet omkring kirken, så vi kan få et korps af frivilligetil at hjælpe med arbejdet
  • at vi får motiverede og glade medarbejdere

 

Nye tiltag skal ske med respekt for sognets økonomi