Hyggeeftermiddage

Hyggeeftermiddage.

Torsdag, den 28. februar kl. 14.30 - 16.20.

Nina Haldor Hansen fortæller den spændende historie om Jesuskirkens krypt. Den 13. marts 1883 oprettede Brygger Carl Jacobsen og hans hustru Ottilia »Ny Carlsberg Kirkelegat«. De ville forære Valby en kirke, men stillede som betingelse for byggeriet, at der inden for kirkens mure indrettedes et begravelsessted for dem selv og deres efterkommere. Valby fik sin kirke. Den 15. november 1891 blev den indviet under navnet Jesuskirken. Betingelsen, et begravelsessted for familien Jacobsen inden for kirkens mure, blev også opfyldt: Under kirkens kor findes en enestående gravkrypt. Krypten er overdådigt udsmykket. Vægge og lofter er fornemt dekorerede, der er kunstværker og symboler, og alle de sølvkranse, der er sendt som en sidste hilsen til medlemmer af familien Jacobsen, hænger på væggen og beretter på deres egen måde om familien og om historien.

 

Torsdag, den 28. marts kl. 14.30 - 16.20.

Ingemanns salmedigtning

Lasse Holst, der til daglig studerer dansk og arbejder for det Danske Sprog- og Litteraturselskab, kommer og besøger Sognets Hus, hvor han vil præsentere nogle tematiske læsninger af B.S. Ingemanns kendte salmer. Ingemanns salmer er nogle af de mest sungne og populære salmer i salmebogen og undervejs vil vi lade os ledsage af flyglet og i fællesskab synge os igennem nogle af de smukke salmer, som Ingemann har beriget den danske salmeskat med. Ved denne hyggeeftermiddag sælges billetter til forårsfesten fra kl. 14.00. Billetterne koster 200 kroner stykket. Restbilletter kan købes hos Anna Gross på kordegnekontoret.