Referat af menighedsrådsmøde 25.01.2018

 

Referat fra menighedsrådsmødet torsdag den 25. januar 2018 kl. 18.15

(Lukket møde)

 

 

 

Gæster: Provst Ove Kollerup og Eli Hagerup fra Glostrup Provsti

 

Afbud fra: Anne-Marie Elgaard Seidler

 

 

 

  1. Dagsordenen blev godkendt.

Menighedsrådsmødet den 27/3-2018 ligger fast. Afbud fra Belinda (medlem), Martin(suppleant) og Jacob (suppleant) – (suppleant) Klaus træder ind i stedet.

Alle underskriver underskriftsbilag ifm. oplæst referat samme dag. Det kan kommenteres/rettes på næste møde.
 

  1. Projekt S.H. – Tagudskiftning” v/arkitekt Mogens Nielsen m.fl.

Projektet bliver en del dyrere end der var budgetteret med i det første tilbud. Det valgte firma (ud af tre) var stadig det billigste. Der var flere årsager til fordyrelsen bl.a. mangel på håndværkere, men den største ekstraudgift ligger i opbygning af tagflader med vingetegl. Mette vil deltage i byggemøderne omkring dette projekt.

Start omkring uge 7 eller 8 med opsætning af stillads, og projektet har en tidshorisont på ca. 3,5-4 mdr.

Projektet blev enstemmigt vedtaget.

 

  1. Brøndbyvester Kirkes fremtidsplaner.

Man diskuterede forskellige muligheder for fremtidige anlægsarbejder og finansiering heraf. Emnet vil blive genoptaget på et nyt lukket møde.