Referat fra menighedsrådsmødet den 25. april 2018

Referat fra menighedsrådsmødet 25. april 2018

 

 

Afbud fra Jens Olsen, Lisbeth Eilsø og Hanne Alberts

 

 1. Godkendelse af dagsorden
 2.  

 

 1. Bemærkninger til referat fra sidst
 2.  

 

 1. Meddelelser
 • Formand
 • Næstformand
 1. Konflikt

Der blev orienteret om den eventuelle konflikt.

Sigurd Victor Stubbergaard er ansat som præst pr. 15. maj, og

ordineres den 13. maj i Helsingør, og indsættes den 27. maj her

i Brøndbyvester med efterfølgende velkomstreception i Sognets Hus.

Nedsat udvalg til at forestå koordinering af dette arrangement.

 • Bordet rundt

Præstegårdssyn på Østervang 3 tirsdag den 1. maj kl. 11.00.

Tagrenoveringen på S.H. kører som planlagt.

Brøndbyvester er tovholder på pinsesuset 21. maj 2018.

 

 1. Økonomi

Tilbagemelding/info fra PU mødet d.d., som blev afholdt her i Brøndbyvester S.H. er følgende:

 • Underskud på frie midler dækkes med kr. 60.000.
 • Bevilling på kr. 250.000 til anlæg/opsparing.
 • Anmodning til menighedsrådet om, at huske på 1 og 2 afdrag på lån til tagprojekt S.H. er ultimo september samt ultimo december.
 • Anmodning til menighedsrådet om, at være opmærksom på den udmeldte foreløbig driftsramme for 2019 samt anvendelse af bilag 6 og proceduren – klarlagt med markeret prioritering inden budgetsamrådsmødet.

Afholdelsen af møde mellem provstiudvalg og repræsentanter for menighedsrådet er onsdag den 30. maj kl. 18.00.

Reminder om, at provstiets gaveregulativ skal overholdes – gaveregulativ sendes til menighedsrådet samt personalet v/regnskabsfører.

 

 1. Udvalgene
 • Spørgsmål til/fra udvalgene

KPU afventer dato i maj for årligt kirkesyn.

 

 1. Spørgetid fra tilhørerne

 

 1. Eventuelt