Referat fra menighedsrådsmøde den 31. maj 2018

Referat fra menighedsrådsmødet

31. maj 2018 kl. 19.00

 

Afbud: Jan Lildrup, Klaus Seidler

 

 1. Godkendelse af dagsorden
 2.  

 

 1. Bemærkninger til referat fra sidst

Ingen bemærkninger

 

 1. Meddelelser
 • Formand

Samarbejdet med Brøndbyøster omkring kordegnfunktionen er opsagt pr. 1. juni 2019.

Tagudskiftning kører efter planen. ”Rejsegilde” onsdag den 27. juni kl. 12.00-14.00.

Ventilationssystemet bliver renoveret ved samme lejlighed.

 • Næstformand

Persondataforordning - undervisning onsdag den 6. juni kl. 19.00 i Annexgården i Brøndbyøster – medarbejderrepræsentant deltager herfra.

 • Bordet rundt

Nyt katalog fra Folkekirkens Skoletjeneste.

Fængselspræsten ved Herstedvester orienterede om arbejdet.

Vedligeholdelsesplaner for bygninger skal fremsendes til provstiet.

Mange aktiviteter i Brøndbyvester: Konfirmandlejr – Pinsesus – konfirmationer over to lørdage.

Renoveringsprojekter i gang: Kalkarbejde vurderes, Klokkestyring, Dåbstræ i niche, Prædikestol.

Hanne takker af for deltagelse på konfirmandlejr fremover.

Rengøring efter udlån af salene bør tages op igen – eventuelt depositum.

Ros fra provsten for et godt pinsesus.

Lejrforløbet blev evalueret og regelændringer er på vej. Nye hjælpere søges.

Sigurd meldte sig til forskellige udvalg.

                               

 1. Økonomi
 • Kvartalsrapport - taget til efterretning.
 • Budget 2019

Godkendt. Budgetbidrag er afleveret på økonomiportalen (CVR-nr. 65101513) den 31. maj 2018 kl. 19:45.

Lukket møde, hvori der redegjordes for personalelønninger.

 • Andet

 

 1. Udvalgene
 • Spørgsmål til/fra udvalgene

Kan vi gøre noget for handicap-gruppen.

 

 1. Spørgetid fra tilhørerne

Når seniorklubben skal på langtur. Har vi en plan for, hvis nogen bliver dårlige? Vi har ingen forsikring. Ring til pårørende eller ambulance.

 

 1. Eventuelt

Arrangement om drop-in-dåb i Brøndbyøster – Sigurd deltager i dette arrangement.