Referat af menighedsrådsmøde 31. oktober 2018

Referat af møde i menighedsrådet

31. oktober 2018 kl. 19.00

 

Afbud fra Fay, Anne-Marie og Anna.

 

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev ændret, således at punkt 4 og 3 skiftede plads.

 

 1. Bemærkninger til referat fra sidst

I referatet står, at mødet den 22. november vil være et åbent møde, hvor sognet skulle have indbydelse til at høre om jordsalget. Dette er ændret, således at mødet starter kl. 17.00 med valg til diverse poster, og herefter er der lukket møde vedrørende jordsalget.

 

 1. Økonomi
 • Godkendelse af kvartalsrapport for 3. kvartal

Kvartalsrapport blev gennemgået og herefter godkendt.

 • Godkendelse af endelig budget for 2019

Det blev godkendt og afleveret på økonomiportalen med CVR-nr. 65101513 den 31. oktober kl. 19:13

 

 1. Meddelelser
 • Formand

Der kommer beholdningsbesøg fra Revisionen den 22. november kl. 9.00.

Der er møde med Provstiet torsdag den 29. november kl. 18.00. Formand, kasserer og en præst er indbudt.

 

Brøndbyvester Sogn har sammen med andre sogne i kommunen været med til at støtte opsætningen af en hjertestarter ved Rema1000 på Vallensbækvej (der kommer en station ved siden af).

 

Vi skal være opmærksom på, at optræder der børn under 13 år i kirken, og de bliver fotograferet eller filmet, så skal forældrene give tilladelse hertil.

 

Forsikringsenheden har bedt om, at der foretages efterårs check på alle bygninger såsom tagrendecheck mm. på præsteboligerne.

Provstiet har på deres møde taget vores referater mm. til efterretning.

 

Den 8. november er der møde med Bonava, som vil vise noget af det, som vil blive fremvist for MR på mødet den 22. november.

 

 • Næstformand

Der er bestilt et tørreskab til Materielgården.

MUS-samtaler med personalet er overstået.

 

 • Bordet rundt

Efterårets arrangementer er i gang og der har lige været en vellykket efterårsfest. Der har været hyggeeftermiddag med Sigurd som foredragsholder, hvor han fortalte om sig selv og sin bog.

 

Der skal være en vimpel i en flagstang af den størrelse, som vores har, når flaget ikke er oppe.

 

Der har den 25. oktober været Borgermøde om det nye ældrecenter. Det vil blive dobbelt så stort som Gildhøj med plads til 152 beboere. Det er planlagt til at skulle ligge i Vesterled, men det kan vare længe inden det er færdig (op til 5 år). I Vesterled vil beboerne i modsætning til andre steder, der er blevet undersøgt anlægges sansehaver til gavn for beboerne. Kommunen ejer grunden og skal derfor ikke ud og købe grund, så de penge kan bruges på at gøre kvaliteten endnu bedre.

Brøndbyvester kirke ejer det meste af inventaret i kirkesalen, inkl. glasmosaikkerne i kirken på Gildhøjhjemmet. Vi skal finde ud af, hvordan de bliver pillet ned, og vi skal nok kontakte ham der satte mosaikkerne op (Adi Holzer).

 

 • Mødedatoer i 2019

Det har været et problem med hensyn til mødeopstilling mm., at MR møderne har ligget om torsdagene, hvor der også tit har været ”hyggeeftermiddage”.  Derfor flyttes møderne til onsdage.

 

06.01.2019 Nytårskur kl. 11.00-12.30

     

30.01.2019 MR-møde kl. 19.00-21.00

     

27.02.2019 MR-møde kl. 19.00-21.00

     

27.03.2019 MR-møde kl. 19.00-21.00

     

24.04.2019 MR-møde kl. 19.00-21.00

     

29.05.2019 MR-møde kl. 19.00-21.00

     

26.06.2019 MR-møde kl. 19.00-21.00

     

28.08.2019 MR-møde kl. 19.00-21.00

     

25.09.2019 MR-møde kl. 19.00-21.00

     

30.10.2019 MR-møde kl. 19.00-21.00

     

27.11.2019 MR-møde kl. 19.00-21.00

 

Indsamlinger i kirken for 2019

   

Nytårsdag

Det Danske Bibelselskab

En søndag i januar

Kirkens Korshær

1. s. e. Hellig Tre Konger

Missionen blandt hjemløse

Seksagesima

Sømandskirken i Hull

Fastelavn til og med søndag før Palmesøndag

Folkekirkens Nødhjælp

Palmesøndag

KFUM soldatermission

Skærtorsdag

Samvirkende Menighedsplejer

Påskedag

KFUM og K i Danmark

2. Påskedag

Foreningen Børn i Afrika

 Bededag (konfirmation)

Giro 413 eller eget indsamlingsformål

Kristi himmelfartsdag

Danske sømands- og udlandskirker

Pinsedag og 2. pinsedag

Folkekirkens Nødhjælp

Høstgudstjenesten

Kirkens Korshær

Alle Helgens Dag

Danske sømands- og udlandskirker

Juledag, 2. juledag og julesøndag

Julemærkefonden

2. søndag i juni

Sømandskirken i Hull

2. søndag i juli

Hospice Forum Danmark

2. søndag i januar, februar, maj,

 

august, oktober, november

Foreningen Børn i Afrika

Familiegudstjenester/ dåbsgudstjenester

Foreningen Børn i Afrika

Konfirmationslørdage

Giro 413

Øvrige søn- og helligdage

Menighedsplejen

I oktober – november - december + juleaften

Menighedsplejens julehjælp

 

 • Lukket møde

Der blev orienteret om en personalesag.

 

 

 1. Udvalgene

Tagrenoveringen er afsluttet. Der er ikke flere møder. Der mangler dog tagrender og lamper. Det er en udfordring med vinduerne, som ikke er nemme at styre. Der kommer en manual.

Toilettet på kirkegården får en elektrisk lås, som kan styres af kirketjenere og gartnerne. Telefonen kan bruges hertil.

Nationalmuseet har givet tilladelse til, at vi opsætter dåbstræet.

Det skjoldede i kalken i kirken skyldes kalkmaleriet nedenunder. De kan ikke restaureres.

Korset i nichen er fyldt med skimmelsvamp og skal ophænges, så det ikke sker igen.

I uge 45 vil ”Bevar Sjælland” starter renovation af prædikestol og altertavler (bl.a fjernelse af skimmelsvamp). Der ryddes op, så der kan foretages kirkelige handlinger lørdag og søndage. Bisættelser må ske i en lånt kirke.

(Vi kontrollerer selv rengøringen om fredagen, så vi er sikre på, at kirkerummet kan bruges).

Brøndbyvester Kirke skal fortsætte som vejkirke på nuværende vilkår. Kan evt. tages op i 2020 om vi skal være cykel-vejkirke.

Kirkeudvalget to-do-liste blev forøget med ønske om en skulptur på kirkegårdens børneafsnit.

Kirkebladets juleudgave er i trykken. Der er møde i redaktionsudvalget i morgen. Kirkebladets design skal revurderes.

Den 9. november er der møde i musikudvalget.

Provsten, Jens og Jan skal mødes hos Sigurd den 13. november, jfr. APV – hvor de skal tale om nye kontormøbler mm.

Lisbeth C. orienterede om arrangementer resten af året – fra kalenderen. Ud over den almindelige højmesse og kirkelige handlinger er der på nuværende tidspunkt 23 arrangementer resten af året.

Gardinerne på 1. sal bliver klaret på fredag.

Arbejdsmiljøudvalget skal gennemføre en APV. John, der er arbejdsmiljørepræsentant, har fundet en APV, som vi kan bruge. APV = Arbejdspladsvurdering. Kurt Damsted ønskede tilføjet, at der ved en gennemførelse af en APV sikres – at også det psykiske arbejdsmiljø bliver undersøgt.

Det blev diskuteret, hvornår der er syn af bygninger og det vil være i 2019.

Ønsket om håndklæder af papir er på kirkeudvalgets to-do-liste.

 

 1. Spørgetid fra tilhørerne

Ingen spørgsmål

 

 1. Eventuel
 2.