Referat fra menighedsrådsmødet 30. januar 2019

Referat af menighedsrådsmødet onsdag den 30. januar kl. 19.00

 

Afbud: Lisbeth E., Anne-Marie og Anna

 

 1. Godkendelse af dagsorden
 2.  

 

 1. Bemærkninger til referat fra sidst
 2.  

 

 1. Meddelelser
 • Formand

Anne-Marie har fået bevilliget orlov i 3 mdr.

Biskop og provst kommer 26. februar og præsenterer kandidater til præstestillingen. (Lukket møde)

Brev fra nabo til Østervang 3 om lysproblemer mm.

Lisbeth C. fratræder sin stilling pr. 28. februar. Samme dag har provsten og Jens afleveringssyn.

Kløverhøj 9 skal renoveres ifm. præsteskift.

Kørselstaksten justeres til kr. 3,56 pr. km.

Tagbyggesagen har forårsaget et merforbrug. Er nu afsluttet.

Kontoret på Østervang 3 skal renoveres, jf. aftale med provstiet.

 • Næstformand

Der skal ansættes en ny kirketjener samt en ny organist.

Orientering om en henvendelse og besvarelse vedr. indholdet i Kirkenyt.

Henvendelse om at afsætte et afsnit på kirkegården til anvendelse som dyrekirkegård. Næstformanden undersøger, hvordan det kan lade sig gøre.

 • Bordet rundt

Distriktsforeningen har afholdt et godt seminar på Pharmakon i Hillerød – bl.a. om Folkekirkens Skoletjeneste.

21 Minikonfirmander er startet.

Stillingsopslag er opslået i dag. Vi håber på at udfylde stillingen den 1. maj.

Konfirmationslærer er ansat indtil den nye præst kan overtage. (24 hjemmekonfirmander)

Folkekirkens Nødhjælps indsamling den 10. marts. Indsamlere søges. Konfirmanderne er tilskrevet indsamlingen.

Besøg hos smeden, der laver dåbstræ til opsætning i nichen i kirken. Det ser fint ud.

 

 1. Økonomi

Budget for 2019 er på kr. 6.756.938,-.

Seniorklubben har søgt om kr. 10.000,-, som menighedsrådet imødekom.

Der er indgået servicekontrakter vedr. div. el-instalationer, samt rensninger af div. tagrender.

 

 

 1. Udvalgene
 • Spørgsmål til/fra udvalgene

Koret med flere inviteres til Brøndby musicalen Fame den 10. marts i Kilden.

Koncerter i kirken den 15. februar kl. 20.00 med Preben.

Koncert den 17. marts kl. 14.00 med Dorte Zielke og Søren Johansen.

Der blev luftet tanker om annoncering i Folkebladet, kirkeblad samt hjemmeside.

 

 

 

 1. Spørgetid fra tilhørerne
 2.  

 

 1. Eventuelt

Lys på parkeringspladsen efterlyses.

Ønske om frugtordning til personalet.

 

 1. Lukket møde

Der blev orienteret om to personalesager.

Både hverdags- og weekendsangerne bliver justeret i løn.

Christa vil gerne afholde arrangementer med sang og musik for 0 klasse. Der kunne bevilliges vikarhjælp hertil, hvis det bliver nødvendigt.