Referat fra menighedsrådsmødet 27. februar 2019

Referat fra menighedsrådsmødet onsdag den 27. februar kl. 19.00

 

Afbud: Anne-Marie Seidler, Fay Götze, Anna W. Gross og Lisbeth Christensen

 

 1. Godkendelse af dagsorden
 2.  

 

 

 1. Bemærkninger til referat fra sidst
 2.  

 

 

 1. Meddelelser
 • Formand

Provstesyn i morgen torsdag kl. 10.00 på Kløverhøj 9.

Efterfølgende møde med Nykredit ifm. ovennævnte.

Tagrenovering S.H.: Malerarbejde mangler at blive afsluttet udvendigt.

Ansøgning af APV-vurdering på Østervang 3 godkendt af PU.

Ansøgning på brug af opsparingskonto til bestilling af køkkenelementer til Kløverhøj 9 ifm. med den kommende renovering mv. godkendt af PU.

Varmeafregning på Østervang 3 sker efter forbrug.

Brev fra borger. Besvares efterfølgende.

 

 • Næstformand

Orientering fra Provstiudvalgsmødet den 20.02.2019.

Orientering fra personalemødet.

Musical i Kilden den 10. marts. Korene har fået mulighed for at deltage.

 

 • Bordet rundt

Dåbstræets fremtidige fremstilling af æbler blev drøftet.

Rollespil på tirsdag den 5. marts for minikonfirmanderne.

Der har i januar-februar været 20 bisættelser.

21 konfirmeres fra hjemmeholdet 17. maj 2019.

 

 

 1. Økonomi
 • Økonomi

Der blev orienteret om den foreløbige økonomi pr. 31. 12. 2018.

Orientering om vilkår på inddrivelse af tilgodehavende på debitor – formand koordinere den pågældende sag med kirkegårdsleder.

Bilag til regnskabsinstruks godkendt.

Menighedsrådet har godkendt, at der arbejdes videre med en ansøgning på et kreditforeningslån til renoveringen af Kløverhøj 9. Kan kreditforeningslånet ikke etableres, har menighedsrådet godkendt, at der søges et lån i Stiftet.

 

 

 1. Udvalgene
 • Spørgsmål til/fra udvalgene

Lauritz.com bliver inviteret til at komme og afholde vurdering.

Sigurd vil fortæller om Paulus på næstkommende møde - varighed ca. 30 min.

Redaktionsudvalget drøfter de PR-orienterede udfordringer.

 

 

-2-

 

 

 

 1. Spørgetid fra tilhørerne
 2.  

 

 

 1. Eventuelt
 2.  

 

 1. Lukket møde

 

 • Orientering samt drøftelse af salget på præstegårdsjorden.

 

 • Orientering om personalesag.