Referat fra menighedsrådsmødet 27. marts 2019

 

 

 

Referat fra menighedsrådsmødet den 27. marts 2019 kl. 19.00

 

Afbud: Elisabeth, Hanne, Anne-Marie og Søren.

 

 1. Sigurd præsenterede/fortalte om sit projekt ”Paulus” fra kl. 19.00-19.30

 

 1. Godkendelse af dagsorden

Punkt 4 flyttes til efter punkt 2.

 

 1. Bemærkninger til referat fra sidst
 2.  

 

 1. Meddelelser
 • Formand

Provstikonference 9. november 2019 på Glostrup Parkhotel.

Låneansøgning til Realkredit Danmark vil være på plads i starten af april.

Preben spiller sidste gang til højmessen 7. april med efterfølgende udvidet kirkekaffe.

Biskoppen har den 21. marts givet tilladelse til, at menighedsrådet kan fortsætte til næste menighedsrådsvalg trods nedsat medlemstal.

 • Næstformand
 •  
 • Bordet rundt

Den nye præst ansættes den 1. maj 2019 og indsættes den 12. maj kl. 10.00 med efterfølgende reception i SH.

Frugtordningen har fungeret fint i de 3 uger, den har eksisteret.

Dåbstræet er overdraget til Menigheden ved højmessen den 24. marts. En stor tak til Støtteforeningen.

Menighedsrådet er enige om, at vi flager med vimpel.

 1. Klage fra borger ifm. bisættelse (Kurt Damsted)

Menighedsrådet besvarer klagen.

 

 1. Økonomi
 • Kvartalsrapport

Kvartalsrapporten blev gennemgået og godkendt.

 • Årsregnskab 2018

Årsregnskabet blev gennemgået og godkendt. Afleveret på økonomiportalen kl. 20.08 med cvr-nummer 65101513. Der var enighed om at anmode PU om at videreføre anlægsaktiver på kr. 75.883,00 iht. anlægsskema for 2018.

Opdatering af regnskabsinstruks i 2019.

 • Input til budget 2020 (deadline for aflevering mv.)

Ønsker til budgettet 2020 blev efterlyst. Afleveres senest 15. april.

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 1. Udvalgene
 • Spørgsmål til/fra udvalgene

Opgaverne i Redaktionsudvalget er fordelt. Deadline til næste Kirkeliv er 12. juni.

Ønsker om alternativ distribution. Også ønske om mere artikelprægede indhold.

Hjemmesiden er under positiv forandring. Præsenteres på næste menighedsrådsmøde.

 • Udlejning af salene i Sognets Hus til arrangementer hvor vores partner fx er erhvervsdrivende mv.
 • Entré ved arrangementer med kendte og efterspurgte foredragsholdere mv.
 • Brug af sociale medier ved vores offentlige arrangementer.

Der arbejdes videre med disse idéer.

Renovering af Kløverhøj er et par dage foran tidsplanen.

Støjreducerende tiltag omkring motorvejen er under udvikling.

 

 1. Spørgetid fra tilhørerne
 2.  

 

 1. Eventuelt
 2.