Referat fra menighedsrådsmødet 29. maj 2019

 

Referat fra menighedsrådsmødet 29. maj 2019 kl. 19.00

 

Afbud: Jan, Anne-Marie og Klaus.

 1. Godkendelse af dagsorden
 2.  

 

 1. Bemærkninger til referat fra sidst
 2.  

 

 1. Økonomi
 • Budget 2020

Godkendt og afleveret på økonomiportalen med CVR-nummer 65101513 den 29. maj 2019 kl. 19.35.

 

 1. Meddelelser
 • Formand

Marianne Braae ønsker at el- og varmeregnskab betales efter forbrug.

Jens har været til møde i provstiudvalget bl.a. vedr. Churchdesk.

Vores kordegn afløser i ferierne for Brøndbyøster.

Lånetilbud er aktiveret til underskrift.

Næstformand (Intet)

 

 • Bordet rundt

Marianne er bevilliget et headsæt til brug i kirken.

De sidste af ca. 80 konfirmander er ved at være igennem.

Kurt informerede fra landsmødet i Menighedsrådsforeningen - bl.a. forberedelse til næste menighedsrådsvalg.

Der indkøbes 7 eksemplarer af Sigurds bog om Paulus.

 

 1. Udvalgene
 • Spørgsmål til/fra udvalgene
 1. Kirkebladet. Der er deadline 12. juni. Vi arbejder på forskellige distributionsmuligheder.

Der bliver arbejdet på at få hjemmesiden pudset af.

Der mangler salmebøger i kirken. Det undersøges, hvor mange vi har - og køb af nye om nødvendigt.

Sognets dagligstue havde holdt årsmøde. Marianne og Sigurd deltog.

Vi skal være opmærksomme på festernes formelle afslutning.

 

 1. Lukket møde
 1. Personale

Det blev besluttet at ansætte kirketjener Claus Sennels Rasmussen og organistassistent Per Egholm.

Der bliver fremtidig givet 6 seniorfridage efter ansøgning hvert år.

Købsaftale med Lejerbo er underskrevet og sendt til provstiet. Afventer godkendelse af provstiet. Der er aftalt møde mellem provstiet og Lejerbo, som kunne præsentere sig.

 

 1. Spørgetid fra tilhørerne

Sognets Dagligstue savner besøg af menighedsrådsmedlemmerne.

 

 1. Eventuelt

Der skal ryddes op i kælderen.