Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Referat fra menighedsrådsmødet 26. juni 2019

Referat fra menighedsrådsmødet den 26. juni 2019 kl. 19.00

 

Afbud fra Hanne og Lisbeth E.

 1. Godkendelse af dagsorden

 

 1. Bemærkninger til referat fra sidst

 

 1. Meddelelser
 • Formand

Vi har modtaget ekspropriationserstatning fra Kommissarius for udlån af grunden til opmagasinering af materialer til letbanen.

MR-medlemmerne bedes aflevere en kort beskrivelse til hjemmesiden.

Provstikonferencen på Glostrup Parkhotel den 9. november er ved at være på plads.

 • Næstformand

Det blev besluttet at honorere deltagerne i børnekoret ved deltagelse i gudstjenesterne.

På personalemødet blev Michael valgt som arbejdsmiljørepræsentant og Anna som medarbejderrepræsentant.

Vi har i øjeblikket 4 kirketjenervikarer.

Kirkens Forum holder messe i Fredericia den 26. september.

Der kigges efter en ny konfirmandlejrplacering på sigt.

 

 • Bordet rundt

Menighedsrådet har besluttet at få sat bøjler op foran de store frontpiber på orglet for at beskytte piberne mod buler.

Der udarbejdes liste over kirketjenernes arbejde - og hvem der laver hvilke opgaver.

Der arbejdes på et legeområde i gangen i Sognets Hus. Konfirmandgalleri ophænges samme sted.

Nyt spændende katalog fra Folkekirkens Skoletjeneste. Der indkaldes en konsulent til at følge op på dette på et MR-møde.

Præsterne arbejder på lidt anderledes gudstjenester onsdag inden MR-møderne.

Filmaftener foreslås sat på pause.

Ny udstilling forberedes til Sognets Hus.

Medlemskab af Letlandsforeningen afsluttes.

Salmebogsantallet i kirken skal suppleres op til 150 (repareres eller nykøb).

 

 1. Økonomi

Taget til efterretning.

 

 1. Udvalgene
 • Spørgsmål til/fra udvalgene

Indkøb af en robotgræsklipper overvejes.

Hyggeeftermiddagene og Historisk Søndag er på plads.

 

 1. Spørgetid fra tilhørerne
 2.  

 

 

 1. Eventuelt

Fint arrangement og god stemning på personale-/MR-sommerfesten.

Afskedsreception for John søndag den 28. juli efter højmessen.