Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Referat af menighedsrådsmøde den 25. september 2019

 

Referat fra menighedsrådsmødet 25. september 2019 kl. 19.00

 

Afbud fra Lisbeth E. og Klaus.

 

1.       Godkendelse af dagsorden

Godkendt – og det tilstræbes, at møderne slutter kl. 21.00.

 

2.       Bemærkninger til referat fra sidst

Punktet flyttes til mellem punkt 6 og 7 fremover.

 

3.       Meddelelser

·         Formand

Fremtidige mødedatoer udsendes.

Provsten kontaktes vedrørende takstregulativet.

Der laves udsugning i præsternes kontorer på grund af radonudsivning.

Fronten på Sognets Hus er malet - afsluttende del af ”S.H. tagprojekt”.

·         Næstformand

Der er afholdt MUS-samtaler.

Juniorkoret er blevet indbudt til at synge ved FN’s børnedag sammen med fangerkoret. På sigt vil der være et ønske om nyt el-klaver til brug i kirken.

·         Bordet rundt

Konsekvenserne af borgerlig begravelse ønskes undersøgt. I Helsingør Stift er hver 6. bisættelse ikke kirkelig.

Materialer fra Stiftet om gudstjenesterne er blevet omdelt.

Den 23. november inviteres til ”høst af hjerter” på dåbstræet.

Der er arrangeret bagekonkurrence i forbindelse med Høstgudstjenesten/-festen.

Grøn kirke-brochure blev omdelt og ønsket debatteret til næste MR-møde.

Magtdebat i Folkekirken blev omdelt og ønsket debatteret på et senere MR-møde.

 

4.       Økonomi

·         Godkendelse af ”Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2018”

Underskrevet af menighedsrådets medlemmer.

·         ”Orientering fra budgetsamråd”

Vores ønsker er fremsat i provstiudvalget.

·         Godkendelse af ”Oprettelse af dankort til kirketjener Michael Jakobsen”

Godkendt.

·         Honorar til ”Juniorkoret” - godkendelse af sats.

Ved deltagelse i tjenester besluttes kr. 75,- pr. gang udbetalt halvårligt.

Udlejning i 2020 til HOFOR af den lille trekant er på plads.

Pinsesuset er steget i tilskudsandel.

 

5.       Udvalgene

Handicap-rampe i kirken bliver ændret.

Der er indhentet tilbud på brandalarmer i kirken.

Der er indhentet tilbud på udendørs projektørbelysning af kirken.

Der er fra KPU-udvalget uddelt lister på to-do-ting, som ønskes gennemført.

Handicap-adgangen fra kirken blev drøftet igen. På kommende møde ser vi på det. Vi mødes 18.45 og ser på området.

Næste udgivelse af kirkebladet bliver omdelt ca. den 23. november.

Forårsnummeret skal indeholde om valg til Menighedsrådet i 2020.

Lauritz.com kommer 1. februar og vurderer folks ”skatte”.

 

6.       Spørgetid fra tilhørerne

Intet

 

7.       Eventuelt