Folder vedr. konfirmandindskrivning 2023-2024​

                           

 

 

 

 Kær kommende konfirmander!

 

Nu er det ved at være tid til at begynde konfirmationsforberedelsen for de af jer, der bor i Brøndbyvester sogn og ønsker at blive konfirmeret i foråret/sommeren 2024.

Ved Brøndbyvester kirke kan man vælge at gå til konfirmationsforberedelse på én af de to følgende to måder:

1. Hjemmeholdet:

Konfirmandundervisningen på hjemmeholdet finder sted i Sognets Hus fra september 2022 til april 2023 – forløbsplan udleveres den 1. mødegang, tirsdag den 12. september kl. 15.30 til 17.00 i Sognets Hus.

Konfirmationsdag: 27. april 2024

2. Lejrholdet:

For de unge, der ønsker at være med på det, vi kalder „lejrholdet“, begynder forberedelsen også i efteråret 2023, og de unge konfirmeres i maj/juni 2024.

Undervisningsforløbet i efteråret 2023 og foråret 2024:

 

Det er en betingelse for at blive konfirmeret på lejrholdet, at man deltager fuldt ud i AL undervisning under punkt 2, så reservér venligst datoerne allerede. Der gives ikke dispensation for fravær.

Endvidere er det en betingelse, at man ikke generer/mobber kammerater og voksne eller udøver hærværk på andres ting. Overtrædelse af dette kan medføre hjemsendelse fra lejren.

 

Både hjemme- og lejrholdet skal gå i kirke 8 gange fra september til maj: Minimum 4 gange til søndagsgudstjenester kl. 10 og 4 ”alternative” gudstjenester, f.eks. musik- børne og julegudstjenester.

 

Konfirmationsdage for lejrholdet:

Lørdag den 25. maj og lørdag den 1. juni 2024 – I vælger selv hvilken dato, der passer jer bedst; tidspunkter meddeles senere.

 

Prisen for forplejning i konfirmationsforløbet er 900 kr., som indbetales i foråret 2023.

 

Tidspunkter for indskrivning:

Alle, der går i 7. klasse og bor i Brøndbyvester sogn og ønsker at blive konfirmeret, indbydes sammen med forældre til orienteringsaften og indskrivning i Sognets Hus, Præstegårdsvej 4:

 

For elever fra klasse A, og B  

Onsdag den 16. august 2023 kl. 18.30.

 

For elever fra klasse C, D og ID:

Onsdag den 16. august 2023 kl. 19.30.

 

Unge, der går på andre skoler, men bor i Brøndbyvester sogn, kan selv vælge at møde op på et af ovennævnte tidspunkter.

Til indskrivningen medbringes den udfyldte indskrivningsblanket (og dåbsattest, hvis man er døbt i udlandet eller i et andet trossamfund end Folkekirken).

Vi vil her give en orientering om de to former for konfirmandundervisning, som vi tilbyder her i Brøndbyvester.

Vi gør op mærksom på, at udensognsboede konfirmander ikke optages på hjemmeholdet, men er velkomne på lejren, hvis der er ledige pladser.

 

Med venlig hilsen

                               

                  Søren                          Victor                         Marianne

             43 46 08 06                 43 46 08 03                   43 46 08 09

 

 

 

FOREDRAG

 

Tirsdag den 3. oktober 2023 kl. 19.00 til 21.00

i Sognets Hus

Anders Kofoed Pedersen - Foredragsholder, Freelance rejsejournalist og Globetrotter.

"ALLE HAR ET LIV - DER ER VÆRD AT LEVE!!"

Anders fortæller om to livsanskuelser:

 

Verdens bud nr. 1:  Det du gør - gør dig til den du er.
Det vil sige at din værdi som menneske, ændres af hvad du gør og har gjort i dit liv!

 

Et andet bud: Uanset hvad du gør eller har gjort i dit liv, gør det dig ikke mere eller mindre værd.
Dine handlinger har konsekvenser, men din menneskelige værdi forbliver uforandret!

 

I denne verden handler alt om at præstere, og om at ramme en topplacering i sit lokale hierarki. Din og min værdi måles efter, hvad vi kan præstere, og som ung i dag er det et pres, som kan synes uudholdeligt. Derfor bliver verden ofte til et sted, hvor livet mere bliver til et spørgsmål om at overleve, end om at leve. Dette er i mine øjne en verdens løgn, som vildleder mennesker - og ikke mindst unge, til at tro på myten om det grønnere græs. Guds budskab til os mennesker om, at vi er værdifulde og elskede, uanset evner, er derfor som vand i ørkenen for ’nutidens unge’.

Jeg tror på, at: Du er fantastisk. Ikke fordi du GØR, men fordi du ER!