Dagsorden til menighedsrådsmøde den 31. maj 2023

 

 

Dagsorden til menighedsrådsmødet

 31. maj kl. 18.30

 

    • Fremtidig procedure for godkendelse af regninger mv.
       
    • Formand
    • Næstformand
    • Bordet rundt
       
    • Godkendelse af nyt oplæg fra ”Ringmursprojektet samt tilgængelighedsrampe”.