Dagsorden til menighedsrådsmøde den 31. maj 2023

 

 

Dagsorden til menighedsrådsmødet

 31. maj kl. 18.30

 

  • Fremtidig procedure for godkendelse af regninger mv.
    
  • Formand
  • Næstformand
  • Bordet rundt
    
  • Godkendelse af nyt oplæg fra ”Ringmursprojektet samt tilgængelighedsrampe”.