Vielse

Ønsker I at blive gift, skal I rette henvendelse til en af præsterne i Brøndbyvester Kirke og aftale datoen for brylluppet.
Prøvelsesattest
Før vielsen skal I have en prøvelsesattest fra kommunen. I skal udfylde en ægteskabserklæring til kommunen på borger.dk for at få prøvelsesattesten. Attesten viser, at I opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Prøvelsesattesten er gyldig i fire måneder.
Når I har modtaget prøvelsesattesten, skal I på personregistreringskontoret aflevere:
  • Prøvelsesattesten
  • Din og din kommende ægtefælles dåbsattest, hvis I ikke er fødselsregistreret i Danmark.
  • Navn og adresse på to vidner
  • Ved navneændring skal der søges over www.borger.dk (Navneændring på bryllupsdagen) også selvom det er skrevet i ægteskabserklæringen
 
Derefter skal I kontakte den præst, som skal forestå vielsen og aftale et tidspunkt for en samtale, hvor I, i samarbejde med præsten, aftaler de nærmere omstændigheder omkring vielsen.
 
Ønsker I at drøfte spørgsmål vedrørende pyntning af kirken, skal i rette henvendelse til kirketjeneren. Ønsker I lys, skal I ringe til kirkegårdskontoret på telefon 43 46 08 00.
Ophavsret: