Kirkehøjskolen i Brøndby

           

  

Kirkehøjskolen i Brøndby

Kirkehøjskolen i Brøndby er oprettet i 2001 og har arrangeret højskoledage og andre kurser siden 2002. Formålet er at tilbyde folkeoplysning og debat/samtale om kristendom. Alle kan deltage uanset kirketilhørsforhold. Bag kirkehøjskolen står en forening stiftet ud fra de fire folkekirker i Brøndby Kommune.

 

Kontaktpersoner:
Sognepræst Søren Broch Kjeldgaard, Brøndbyvester Kirke (formand), tlf. 43460806, e-mail: sbk@brondbyvesterkirke.dk
og sognepræst Peter Sander, Brøndby Strand Kirke (næstformand) tlf. 29 41 42 47, e-mail: pes@km.dk

Vedr. priser for deltagelse, se den indlagte tilmeldingsblanket. Forløb: 

Forløb: 
Foredragene afvikles på skift ved kommunens kirker og forløber over 3 lørdage for hver foredragsrække. Hver gang mødes vi fra kl. 11-15. Forløbet ledes af en af de lokale præster. Der serveres hver gang en let frokost, som er inkluderet i deltagerbetalingen. Drikkevarer betales særskilt.

Medlemskab af Kirkehøjskolen i Brøndby:
Enhver, der har betalt det obligatoriske indskrivningsgebyr på p.t. 50 kr. pr. kursussæson og har deltaget i mindst en af kursussæsonens foredragsrækker, er medlem af Kirkehøjskolen i Brøndby og har dermed adgang til forårets generalforsamling med opstillings- og stemmeret.

Kirkebil: Det er muligt for pensionister og handicappede at benytte kirkebilordningen fra kirken i det sogn, man bor i.

Sidste frist for tilmelding til forårssæson 2022 er fredag den 18. februar 2022

Program:  Folder Efterår 2022 s. 1.pdf 

                  Folder. Efterår 2022. 2.pdf