Kirkehøjskolen i Brøndby

           

  

Kirkehøjskolen i Brøndby

Kirkehøjskolen i Brøndby er oprettet i 2001 og har arrangeret højskoledage og andre kurser siden 2002. Formålet er at tilbyde folkeoplysning og debat/samtale om kristendom. Alle kan deltage uanset kirketilhørsforhold. Bag kirkehøjskolen står en forening stiftet ud fra de fire folkekirker i Brøndby Kommune.

 

Forløb: 
Foredragene afvikles på skift ved kommunens kirker og forløber over 3 lørdage for hver foredragsrække. Hver gang mødes vi fra kl. 11-15. Forløbet ledes af en af de lokale præster. Der serveres hver gang en let frokost, som er inkluderet i deltagerbetalingen. Drikkevarer betales særskilt.

Medlemskab af Kirkehøjskolen i Brøndby:
Enhver, der har betalt det obligatoriske indskrivningsgebyr på p.t. 50 kr. pr. kursussæson og har deltaget i mindst en af kursussæsonens foredragsrækker, er medlem af Kirkehøjskolen i Brøndby og har dermed adgang til forårets generalforsamling med opstillings- og stemmeret.

Kirkebil: Det er muligt for pensionister og handicappede at benytte kirkebilordningen fra kirken i det sogn, man bor i.

 

Kontaktpersoner:
Sognepræst Peter Sander, Brøndby Strand Kirke (formand) tlf. 2941 4247, e-mail: pes@km.dk
Sognepræst Victor Sejersdal, Brøndbyvester Kirke (næstformand), tlf. 4346 0803, e-mail: vspe@km.dk

Tilmelding og betaling kan ske ved kontakt til:

Sekretær: Dorte Sonne-Hansen

Email: dsonne@live.dk