Begravelse

Kirken og kristendommen følger mennesket gennem livet fra vugge til grav. På livets tinder til dåb, konfirmation og vielse og i tilværelsens bølgedale, når livet går på hæld og vi samles til begravelse af et elsket menneske.

 
Efter et dødsfald skal de nærmeste pårørende snarest muligt anmelde dødsfaldet til kordegnekontoret via www.borger.dk Herefter vil du i samarbejde med en af kirkens præster og bedemanden aftale alt vedrørende begravelse/bisættelse og begge vil være behjælpelige med at få udfyldt de nødvendige papirer.

 

Derudover forbereder du begravelsen i samarbejde med præsten, hvor de nærmeste pårørende mødes med præsten og fortæller om den afdødes liv. Her vælger I også i samråd med præsten salmer til selve begravelsen/bisættelsen. 
 
Føler du behov for det, tilbyder præsten også støtte og sjælesorg.