Dåb

Ønsker du at dit barn skal døbes, eller ønsker du at blive døbt, er det muligt at blive døbt ved en af kirkens søndagsgudstjenester (højmessen) eller ved at arrangere en gudstjeneste med lørdagsdåb den første eller trejde lørdag om måneden (med ungtagelse af lørdage med allerede planlagte arrangementer).

Kontakt kordegnekontoret eller en af kirkens præster med henblik på at blive skrevet op til dåb. Derefter vil du blive kontaktet af den præst, som skal døbe dit barn, hvor I vil aftale et tidspunkt for en samtale forud for dåben. Ved dåbssamtalen informeres I om dåben, og gudstjenesten vil blive planlagt med inddragelse af forældres ønsker for gudstjenestens salmer.

Kordegnekontorets tlf: 4346 0802

Præsternes telefonnumre er henholdsvis: 4346 0803, 4346 0806, 4346 0809
 

Herefter sker anmeldelsen af barnets navn normalt i forbindelse med udfærdigelsen af dåbsanmeldelsen, hvorefter barnet formelt navngives ved dåben.

Send mail til broendbyvester.sogn@km.dk indeholdende:
 

1) Fuld navn og adresse på mindst to og højst fem faddere. Gudmor/gudfar tæller med som fadder. OBS! Alle faddere skal være døbt med den kristne dåb, og have nået konfirmationsalderen.
 

2) Barnets fornavn(e) (herunder mellemnavne) og efternavn samt cpr-nummer.
 

Fødselsanmeldelse

Et nyfødt barn skal registreres i det sogn, hvor moderen bor. Fra jordmoderen (hospitalet) modtager kordegnen fødselsanmeldelse. På baggrund af denne bliver barnet registreret i Det Centrale Personregister (CPR). Er forældrene ikke gift kan de udfylde en Omsorgs- og Ansvarserklæring over www.borger.dk senest 4 uger efter fødslen . Erklæringen skal underskrives af moderen og faderen via MitId. Hvis I ikke har MitId kan I henvende jer på kordegnekontoret og underskrive erklæringen i papirudgave i kordegnens påsyn.

Navngivning

Ifølge dansk lov skal et barn navngives senest fem måneder efter fødslen. Ønsker du barnet navngivet uden dåb, skal du søge over www.borger.dk (navngivning), er der problemer, er du velkommen til at kontakte kordegnekontoret, tlf. nr. 43 46 08 02.

Ifølge loven er der fastsat regler for, hvad et barn kan hedde. Hvis du vil være sikker på, at det navn du ønsker at give dit barn, er godkendt af myndighederne, kan du tjekke ved hjælp af  Familjeretshusets Liste over godkendte fornavne.

Dåbs- og navneattester

Er din dåbsattest eller din navneattest bortkommet kan kordegnekontoret fremskaffe en ny dåbsattest, eller attesten kan bestilles over www.borger.dk 

Det er aldrig for sent

Du kan altid blive døbt, om du er nyfødt, ung eller gammel er der altid plads til, at døbe dig ind i den kristne tro.