Dåb

Kontakt kordegnekontoret eller en af præsterne med henblik på at blive skrevet op til dåb. Lørdagsdåb er den første og tredje lørdag i måneden.

Kordegnekontorets tlf: 4346 0802

Præsternes telefonnumre er henholdsvis: 4346 0803, 4346 0806, 4346 0809
 

Herefter sker anmeldelsen af barnets navn normalt i forbindelse med udfærdigelsen af dåbsanmeldelsen, hvorefter barnet formelt navngives ved dåben.

Send mail til broendbyvester.sogn@km.dk indeholdende:
 

1) Fuld navn og adresse på mindst to og højst fem faddere. Gudmor/gudfar tæller med som fadder. Alle faddere skal være døbt med den kristne dåb, og have nået konfirmationsalderen.
 

2) Barnets for- mellem- og efternavn samt cpr.
 

Derefter skal du kontakte den præst, som skal døbe dit barn, hvor I aftaler et tidspunkt for en samtale før dåben finder sted.

Fødselsanmeldelse

Et nyfødt barn skal registreres i det sogn, hvor moderen bor. Fra jordmoderen (hospitalet) modtager kordegnen fødselsanmeldelse. På baggrund af denne bliver barnet registreret i Det Centrale Personregister (CPR). Er forældrene ikke gift kan de udfylde en Omsorgs- og Ansvarserklæring over www.borger.dk senest 4 uger efter fødslen . Erklæringen skal underskrives af moderen og faderen via MitId. Hvis I ikke har MitId kan I henvende jer på kordegnekontoret og underskrive erklæringen i papirudgave i kordegnens påsyn.

Navngivning

Ifølge dansk lov skal et barn navngives senest fem måneder efter fødslen. Ønsker du barnet navngivet uden dåb, skal du søge over www.borger.dk (navngivning), er der problemer, er du velkommen til at kontakte kordegnekontoret, tlf. nr. 43 46 08 02.

Ifølge loven er der fastsat regler for, hvad et barn kan hedde. Hvis du vil være sikker på, at det navn du ønsker at give dit barn, er godkendt af myndighederne, kan du tjekke ved hjælp af  Familjeretshusets Liste over godkendte fornavne.

Dåbs- og navneattester

Er din dåbsattest eller din navneattest bortkommet kan kordegnekontoret fremskaffe en ny dåbsattest, eller attesten kan bestilles over www.borger.dk 

Det er aldrig for sent

Du kan altid blive døbt, om du er nyfødt, ung eller gammel er der altid plads til, at døbe dig ind i den kristne tro.