Konfirmation i Brøndbyvester kirke

I Brøndbyvester er det muligt at blive konfirmeret, også selvom man ikke bor i sognet, da mange af vores konfirmander kommer fra Brøndbyvester skole, der har elever fra nær og fjern på deres idrætslinjer. Derfor tilbyder vi konfirmation og konfirmationsundervisning til disse vordende konfirmander, der ønsker at "gå til præst" med deres klassekammerater. Vi har dog en prioriteret liste over, hvor konfirmanderne kommer fra, og om vi har mulighed for at tilbyde de unge mennesker en plads. Herunder vil I kunne se denne liste, hvor man selv kan se, om man har ret til kirkelig betjening (dvs. konfirmation) og I hvilken rækkefølge, konfirmanderne vil blive prioriteret. Jo lavere, man befinder sig på listen, desto lavere sandsynlighed for, at vi kan tilbyde en plads.

Konfirmationsforberedelsen foregår på en af to måder:

Lejrhold

Lejrholdet er en tradition og et hjertebarn for Brøndbyvester, hvor vi to gange i løbet af skoleåret tager på lejr (en weekend i efteråret, en længere tur i foråret), hvor undervisningen foregår. Her er det muligt for konfirmanderne at udvikle et fællesskab på tværs af skoler og klasser, og finde ud af, hvad det vil sige at være en del af en menighed i praksis. Weekendlejren ligger i weekenden uge 40, forårslejren ligger mandag - torsdag uge 19 2025.
Det er et krav, at man opfører sig pænt og tilstedeligt, og der er nultolerance for mobning og lignenden på lejren.
Vælger man at sende sit barn på lejr, da indvilliger konfirmandens forældre automatisk i at ville afhente konfirmanden i tilfælde af hjemsendelse.
Flere informationer om turen og reglementet på lejren vil blive givet ved informationsmødet den 20 august kl. 19.00 eller 20.00 (frit valg).


Hjemmehold

Hjemmeholdet er forbeholdt konfirmander, der bor i Brøndbyvester sogn og af personlige årsager ikke ønsker at tage på lejr. Derfor tilbydes der ugentlig klasseundervisning som alternativ til lejren. Er man udensognsboende konfirmand, der går på Brøndbyvester skole eller Park Allé Privatskole, kan man derfor risikere at blive henvist til konfirmation i sit hjemsogn, hvis der er pladsmangel på hjemmeholdet eller lejrholdet. En prioriteret liste for, hvor sandsynligt det vil være, om man vil blive taget i betragtning til undervisning i Brøndbyvester kirke kan findes længere nede på siden.

Undervisningen foregår tirsdag eftermiddag kl. 15.30 - 17.00, og undervisningen bliver tilrettelagt af hjemmeholdspræsten, Victor Sejersdal, der desuden kan involvere udflugter og lignende og kan derfor også gå ud over enkelt weekend eller to i årets løb. En detaljeret undervisningsplan vil blive uddelt til hjemmeholdet ved konfirmationsforberedelsens opstart i september.
Det er et krav, at man møder op til- og deltager aktivt i undervisningen, og der gives ikke dispensation fra fravær af andet art end sygdom.
For nærmere information, kontakt hjemmeholdspræst, Victor Sejersdal.

OBS! Hjemmeholdskonfirmanderne årgang 2024/2025 skal reservere lørdag den 10. maj 2025 til en byvandring i København.
Kan man af personlige årsager ikke deltage denne dag, skal man vælge lejrholdet.

 

Prioriteringsliste
Herunder kan du se, hvilken rækkefølge udensognsboende konfirmander, der ønsker at blive konfirmeret og modtage konfirmationsforberedelse i Brøndbyvester kirke, vil blive prioriteret efter. Befinder man sig i de nederste prioriteringslag, kan man med fordel kontakte sognepræsten i det sogn, man bor i, for at drøfte muligheder for undervisning i sit hjemsogn. Vi kan i særlige tilfælde tilbyde konfirmation af konfirmander, der har modtaget undervisning i deres hjemsogn, men dette aftales med præsterne ved personlig henvendelse. Du kan kontakte en af præsterne her.
De konfirmander, der ikke kan tilbydes konfirmation eller konfirmatiosforberedelse i Brøndbyvester sogn vil blive informeret herom i starten af august.


Konfirmander vil blive prioriteret i følgende rækkefølge

1. Konfirmander boende i Brøndbyvester sogn (information om sognegrænser og tilhørsforhold kan findes på www.sogn.dk).

2. Konfirmander med særlig tilknytning til Brøndbyvester kirke (har  tidligere boet i sognet eller har nære slægtninge (forældre eller søskende), der bor i sognet).

3. Konfirmander, der bor i tilstødende sogne i Brøndby kommune (Brøndby Strand, Brøndbyøster eller Nygårds sogn).

4. Konfirmander, der bor i Provstiet (Albertslund, Glostrup eller Vallensbæk).

5. Konfirmander, der bor andetsteds.


Konfirmation 2025

Hjemmehold
Lørdag den 17. maj

Lejrhold
Lørdag den 24. maj og
Lørdag den 31. maj

Tilmeld dit barn allerede nu til konfirmation 2025 ved at udfyde denne formular

 

Konfirmation 2026

Hjemmehold
Lørdag den 2. maj

Lejrhold
Lørdag den 16. maj og
Lørdag den 23. maj

OBS! Det er fra 2026 ikke muligt for hjemmeholdskonfirmander at blive konfirmeret sammen med lejrholdt.

 

 

Konfirmationer forår 2024

Hjemmehold: Lørdag den 27. april 2024

Lejrhold: Lørdag den 25. maj 2024 og lørdag den 1. juni 2024

Undervisning

 

Hjemmehold

Tirsdage kl. 15.30-17.00

Tirsdag den 3. oktober 2023 kl. 19.00-21.00 foredrag i Sognets Hus

Lejrhold

Torsdag den 7. september 2023 kl. 15.30-17.00 i Sognets Hus

Tirsdag den 3. oktober 2023 kl. 19.00-21.00 foredrag i Sognets Hus

Weekendlejr 6-8. oktober 2023

Lørdag d.25.11 2023 kl.10-14 i Sognets Hus

Onsdag den 6. marts (grønt hold- tildeles ved 1. møde) kl. 16.00 til 21.00 i Sognets Hus

Torsdag den 7. marts (blåt hold) kl. 16.00-21.00 i Sognets Hus

Søndag den 10. marts 2024 kl. 10-14 i Sognets Hus: Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp

Lørdag den 11. maj 2024 kl. 10.00-14.00 i Sognets Hus.

Ugelejr : 13-16. maj 2024

 

Folder vedr. konfirmandindskrivning 2022-2023

 

Konfirmation 2024:

Hjemmehold konfirmationsdag:

Lørdag den 27. april 2024

Lejrholdets konfirmationsdatoer:

Lørdag den 25. maj 2024 og lørdag den 1. juni 2024