Menighedsrådet

Henvendelse til menighedsrådet kan ske til:

Brøndbyvester Kirke
att.: Menighedsrådet
Præstegårdsvej 4
2605 Brøndby

tlf.: 4346 0824
mni@brondbyvesterkirke.dk

 

                                                 Menighedsrådets medlemmer

Jens Olsen

 

Formand Jens Olsen
Formand for forretningsudvalg/økonomiudvalg
Formand for kirke- og præstegårdsudvalg
Valgbestyrelsen
Underskriftberettiget

Tlf.: 40 22 10 98
E-mail: jens@brondbyvesterkirke.dk

 

Jan Lildrup

Næstformand/Kontaktperson Jan Lildrup
Forretningsudvalg/Økonomiudvalg

Tlf.: 53 91 28 50
E-mail: jan@brondbyvesterkirke.dk

 

Kurt Damsted

Kirkeværge Kurt Damsted
Forretningsudvalg/Økonomiudvalg
Kirke- og præstegårdsudvalg (observatør)
Underskriftberettiget

Kirkeværgen varetager det daglige tilsyn med kirkegården og kirkens bygninger mv. samt førelse af inventarlister.

Tlf. 22 82 13 15

E- mail: kurt@brondbyvesterkirke.dk 

 

Hanne Alberts

Hanne Alberts
Frivilligudvalget

 

Nini Borup

Nini Borup
Aktivitetsudvalget/herunder børne/unge
Frivilligudvalget
Redaktionsudvalget (korrekturlæser)
Valgbestyrelsen

 

Bolette Nørgaard Frederiksen

Bolette Nørgaard Frederiksen
Aktivitetsudvalget/herunder børne/unge


 

 

 

 

 

 

Else Lildrup


Else Lildrup
Aktivitetsudvalget/herunder børne/unge

 

 

 

 

 

 

Annette Troest Juul

Annette Troest Juul
Aktivitetsudvalget/herunder børne/unge
 

 

 

 

 

 

 

Klaus Seidler

Klaus Seidler
Forretningsudvalg/Økonomiudvalg
Bygningskyndig
Kirke- og præstegårdsudvalg​

 

 

 

 

 

 

Præster

Søren Broch Kjeldgaard

Søren Broch Kjeldgaard
Sognepræst (kbf) og daglig leder
Kasserer
Forretningsudvalg/Økonomiudvalg 
Redaktionsudvalget
Gudstjenesteudvalget
Formand for valgbestyrelsen
Aktivitetsudvalget/herunder børne/unge

 

Marianne Braae

 

Sognepræst Marianne Braae
Aktivitetsudvalget/herunder børne/unge
Redaktionsudvalget
Gudstjenesteudvalg
Musikudvalget.

 

Victor Sejersdal Petersen

Sognepræst Victor Sejersdal Petersen
Redaktionsudvalget
Gudstjenesteudvalg
Frivilligudvalg
Repræsentant Kirkehøjskolen
Sekretær
Forretningsudvalg/Økonomiudvalg 


 

 

 

 

Kirkegårdsleder og medarbejderrepræsentant

Medarbejderrepræsentant:
Stine Arneberg (Kirkegårdsleder)
Kirke- og præstegårdsudvalg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menighedsrådets sammensætning

Forretningsudvalg/Økonomiudvalg:
Formand Jens Olsen
Næstformand/kontaktperson Jan Lildrup
Kirkeværge Kurt Damsted
Kasserer Søren Broch Kjeldgaard
Klaus Seidler
Sekretær Victor Sejersdal Petersen


Aktivitets/herunder børne/ungeudvalget:
Nini Borup
Marianne Braae
Bolette Nørgaard Frederiksen
Annette Juul
Søren Broch Kjeldgaard
Else Lildrup

Musikudvalget:
Marianne Braae
Kjartan Jósefsson Ognibene
Jesper Lorck 
 

Frivilligudvalget:
Victor Sejersdal Petersen (formand)
Nini Borup
Hanne Alberts

Redaktions- og PR-udvalg:
Marianne Braae
Anna Gross (medarbejder)
Søren Broch Kjeldgaard
Victor Sejersdal Petersen
Nini Borup (korrekturlæser)

Kirke- og præstegårdsudvalg (KPU):
Jens Olsen (formand)
Stine Arneberg (kirkegårdsleder)
Mette Nielsen (medarb. sekretær)
Klaus Seidler(bygningskyndig)
Kurt Damsted (observatør)

Gudstjenesteudvalg:
Marianne Braae
Søren Broch Kjeldgaard
Kjartan Jósefsson Ognibene
Victor Sejersdal Petersen
 
Underskriftberettigede:
Jens Olsen
Kurt Damsted
 

Valgbestyrelsen:
Søren Broch Kjeldgaard
Jens Olsen
Nini Borup

Bygningskyndig:
Klaus Seidler

Ambassadør til Folkekirkens Skoletjeneste på Vestegnen
Jens Olsen
Marianne Braae ( suppleant )