Menighedsrådet

​ Menighedsrådets medlemmer

Jens Olsen (formand)


Elisabeth Nørgaard Frederiksen (næstformand, kontaktperson, forretningsudvalg)

Tlf. 

Mail:

Hvem er jeg? 

 

Hvad arbejder jeg for i menighedsrådet?

 

 


Lars Borup (forretningsudvalg, 

Tlf. 

Mail:

Hvem er jeg? 

 

Hvad arbejder jeg for i menighedsrådet?

 

 


Jan Lildrup (formand for aktivitetsudvalget samt kirke- og præstegårdsudvalget, MR's bestyrelsesrepræsentant i Sognets Dagligstue)          

Tlf. 

Mail:

Hvem er jeg? 

 

Hvad arbejder jeg for i menighedsrådet?

 

 


Hanne Alberts (frivillighedsudvalget)

Tlf. 

Mail:

Hvem er jeg? 

 

Hvad arbejder jeg for i menighedsrådet?

 

 


Nini Borup (formand for frivillighedsudvalget, medlem af aktivitetsudvalget)

Tlf. 

Mail:

Hvem er jeg? 

 

Hvad arbejder jeg for i menighedsrådet?

 

 


Marianne Braae, sognepræst (musikudvalget, børne- & ungeudvalget, aktivitetsudvalget, gudstjenesteudvalg)

Tlf. 

Mail:

Hvem er jeg? 

 

Hvad arbejder jeg for i menighedsrådet?

 

 


Sigurd Victor Stubbergaard, sognepræst (formand for redaktionsudvalget samt gudstjenesteudvalget, medlem af aktivitetsudvalget)

Tlf. 4346 0803

Mail: svs@km.dk

Hvem er jeg?

"Siden 2018 har jeg været ansat som sognepræst i Brøndbyvester Kirke. Jeg bor i sognet sammen med min kæreste Josefine, der er gymnasielærer på Rødovre Gymnasium, og Jakob, vores søn, der nyder den ubekymrende tilværelse som 2-årig. 

Hvad arbejder jeg for i menighedsrådet?

"Som præst er jeg født medlem af rådet. Jeg er - blandt andet - formand for redaktionsudvalget, der har med vores Kirkeblad, hjemmeside og facebook at gøre." 

 


Anna W. Gross (kordegn, medarbejderpræsentant, medlem af redaktionsudvalget) 

Tlf. 43 46 08 02

Mail: anwg@km.dk

Hvem er jeg? 

"Jeg har været ansat som kordegn i Brøndbyvester siden 1. september 2015"

Hvad arbejder jeg for i menighedsrådet?

"Jeg er af personalet valgt til at være personalerepræsentant, personalets "talerør" til menighedsrådets medlemmer.  Jeg vil til enhver tid gennem en frugtbar dialog arbejde for en god kemi personale og menighedsråd imellem."

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 


Søren Broch Kjeldgaard

Klaus Seidler

Anne-Marie Elgaard Seidler 

Lisbeth Eilsø

Kurt Damsted 

Oversigt over medlemmer og udvalg

Medlemmer
Jens Olsen (formand)
Elisabeth Nørgaard Frederiksen
(næstformand/kontaktperson)
Hanne Alberts
Lars Borup
Klaus Seidler
Anne-Marie Elgaard Seidler (kasserer)
Lisbeth Eilsø
Nini Borup
Kurt Damsted (kirkeværge)    
Jan Lildrup                           

Fødte medlemmer

Søren Broch Kjeldgaard (sognepræst)
Sigurd Victor Stubbergaard (sognepræst)

Marianne Braae (sognepræst)

Medarbejderrepræsentant
Anna W. Gross

Økonomi- og forretningsudvalget
Jens Olsen (formand)
Elisabeth Nørgaard Frederiksen
(næstformand/kontaktperson)
Anne-Marie Elgaard Seidler (kasserer)
Lars Borup (sekretær)
Kurt Damsted (kirkeværge) 
 

Børne - og ungeudvalget
Søren Broch Kjeldgaard (formand)
Nini Borup
Christa B. Mærkedahl
Anne-Marie Seidler
Sigurd Victor Stubbergaard

Aktivitetsudvalget
Jan Lildrup (formand) 
Sigurd Victor Stubbergaard
Lisbeth Eilsø
Nini Borup                                                                           

 

 

Musikudvalget
Christa Baadsgaard Mærkedahl
Marianne Braae

Frivilligudvalget
Nini Borup, (formand)
Hanne Alberts
Lisbeth Eilsø
Karin Olsen (ekstern)
Erna Rasmussen (ekstern)
Ingrid Poulsen (ekstern)
Birthe Anker (ekstern)

Redaktions- og PR-udvalget
Sigurd Victor Stubbergaard (formand)
Søren Broch Kjeldgaard

Marianne Braae
Mette Nielsen
Anna W. Gross

 

Kirke- og præstegårdsudvalget
Jan Lildrup (formand)
Jens Olsen
Klaus Seidler
Stine Raun Arneberg
Kurt Damsted (Observatør)

Kirkeværge
Kurt Damsted

Valgbestyrelsen
Søren Broch Kjeldgaard
Anna W. Gross

Gudstjenesteudvalg    
Sigurd Victor Stubbergaard (formand)
Søren Broch Kjeldgaard
Christa B. Mærkedahl

Marianne Braae

Underskriftberettiget
Jens Olsen og Lars Borup

Bygningskyndig
Klaus Seidler suppleres af arkitektfirmaet BN.

Ophavsret: