Referat af menighedsrådsmødet d. 27. september2023

27. september kl. 18.30

Afbud: Klaus Seidler

1.    Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2.    Bemærkninger til referat fra sidst (vedhæftet)

Ingen bemærkninger

                3. Meddelelser

·      Formand

Grøn kirke: konference den 3. november i Brøndby Strand kirke, Jens og Kurt tager af sted.

Jens skal til seminar om kirkegårdskultur i Ribe.

Provstimøde: Det er vedtaget, at vi skal have lys på kirken igen.

Menighedsrådsvalg til november. Gode udsigter til genvalg af menighedsrådet. Alle opfordres af formanden til at hverve nye medlemmer grundet vakante pladser og manglende suppleanter.

·      Næstformand

Jan arbejder hjemmefra mere, dog til stede om onsdagen til kalendermøde og derudover telefontid fra 12-14.

·      Bordet rundt

Kurt viderebringer glæde for det nye lydsystem, der var en god investering.

Stine: Fuld fart på kirkegården, fire uger til gran ankommer.

Annette: Glæder sig til konfirmationslejren og arrangementer i kirken. Fem frivillige til lejren fundet – nattevagter inklusiv.

Marianne: Konfirmanderne kan vise sig at blive en udfordring. Vi strukturerer os ud af det.

Hanne: Problematisk, at der bliver brokket over ”ufuldstændig rengøring”. Demotiverende for de frivillige, at utaknemmelighed for indsatsen præger stemningen. Procedure er, at den sidste maskine-opvask bliver stående, rengjorte, i maskinen og tømmes dagen efter af kirketjeneren.

Søren og Jens forhører sig ad om, hvori problemet ligger.

 

4. Udvalgene (Spørgsmål til/fra udvalgene)

·      Information fra udvalgene

KPU: Kirkeværge: Vi skal have lavet gulv i tårnet, to tilbud indhentet. 79.200 og 67.050 (begge eks. moms). Kurt henstiller til det billigste tilbud. Tages fra kirkens fri midler. Godkendt uden afstemning.

Oplæg til renovering/istandsættelse af Præstegårdsvej 6. Totalrenovering for godt og vel 9.500.000 kr. Godkendt uden afstemning af et enigt menighedsråd.

Lys på kirken: Lamper skal udskiftes til lys på kirken, knap 4.500kr per lygte. Godkendt uden afstemning.

Festudvalg: Efterårsfesten er på plads, menuen og underholdningen er klar.

Muligheden for mobilepay undersøges med henblik på at lette betalingen for deltagere til arrangementer.

 

5. Eventuelt

Tal fra Provsti-skyen og sogn.dk: Udvikling i indbygger- og medlemstal. Godt 1500 flere indbyggere fra 2022-23 (ca. 10.800 i alt), og knap 400 flere medlemmer i samme periode. Befolkningssammensætningen er i udvikling.

Claus har købt ind til ferniseringen på søndag.

Hanne henstiller afslutningsvis til, at alle deltager i oprydning.

 

6. Lukket møde