Referat af menighedsrådsmøde den 25. oktober 2023

1.    Godkendelse af dagsorden

Godkendt med tilføjelse af et syvende, lukket punkt.

 

2.    Bemærkninger til referat fra sidst

Ingen bemærkninger.

 

3. Økonomi

·       Endelig godkendelse af budget 2024

Godkendt uden afstemning med tilladelse til, at regnskabsførende afleverer på økonomiportalen den 26. oktober 2023.

Afleveret på CVR.nr. 65101513 den 26.10.2023 kl. 11:19.

·       Kvartalsrapport for 3. kvartal til godkendelse

Godkendt uden afstemning.

·       Regnskabserklæring for årsregnskabet 2022 til info

Taget til efterretning

·       ”Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2022” til underskrift.

Jf. referat fra menighedsrådsmødet den 29. marts 2023 som svar på punkt 5. (Regnskabsteknisk foranstaltning)

Punkt 8 taget til efterretning.

Punkt 10 jf. punkt 5.

Punkt 12 taget til efterretning.

Punkt 13 taget til efterretning.

Revisionsprotokollatet underskrevet.

 

                 4. Meddelelser

·       Formand

Information om provstimøde

·       Næstformand

Udsendt meddelelse om, at ferieønsker for 2024 skal afleveres ultimo januar.

Personalehåndbogens omfang er udvidet betydeligt. Udefrakommende konsulent er indhentet til kommunikations-strategisk formål.

 

·       Bordet rundt

Kurt: Indkaldt til provstikonvent med biskoppens deltagelse. KFUM har rettet henvendelse til os vedrørende en betænkning i kollekten, hvilket har fået afslag.

Stine: Gran ankommer i næste uge. En enkelt tagsten er røget ned efter stormen.

Else: Ferniseringen var en succes. Menighedsrådet har købt to billeder, andre billeder er også blevet afsat privat.

Victor: Ønsker et alkoholfrit alternativ til vingaver. Jens arbejder på dette ”as we speak”.

Kollektlisten gennemgås ved konstituerende møde

Marianne: Efterårsfesten ca. 60 gæster. God mad og underholdning, vi glæder os til festen fredag.

Torsdag kl. 15 pyntes der borde.

Maden kommer fredag kl. 18. Vi andre kommer kl. 17.

Annette og Christina er i køkkenet, vi andre rydder af.

Der skal ryddes HELT af i sal 1 efter festen grundet udlån dagen efter.

Babysalmesang: Marianne ønsker at babysalmesang opstartes igen. Næstformand snakker med daglig leder vedrørende babysalmesang og kor-hold.

 

 

5. Udvalgene (Spørgsmål til/fra udvalgene)

·       Information fra udvalgene

KPU: Nyt gulv i kirketårnet. Projektet er tilbagekaldt, og gjort til en byggesag.
Kirkebjerg Alle 178 taget skal renoveres, der arbejdes videre med dette.
Præstegårdsvej 6 – forslag fra arkitekten er modtaget. Husets ydervægge får lov at blive stående, alt indenfor renoveres – projektet anslås til at tage 18 måneder. Lydanlægget i Sognets Hus skal udskiftes. Vi har modtaget et tilbud fra AV-centeret, der er dyrere, end det behøver at være. Indtil vi får repareret anlægget, tages transportabel højtaler i brug som løsning. KPU-udvalget arbejder på en løsning.

Tegningen til tilgængelighedsrampen er ankommet, og vi regner med at få godkendt det endelige projekt inden årets udgang.

 

 

 

6. Eventuelt

Intet til eventuelt

 

7. Lukket punkt

 

 

 

Ref. VSP

Afbud: Hanne, Bolette, Søren

 

Can't find your question? Call us now: