Referat af menighedsrådsmøde den 26. april 2023

 

Referat fra menighedsrådsmødet 26. april 2023

 

 

 

 

 

  • Godkendelse af kvartalsrapport
   • Gennemgået og godkendt uden afstemning.
  • Udmelding af foreløbig driftsramme 2024
  • Udvalgsønsker/Driftsønsker afleveringsfrist senest 15. maj
   • Kirkesyn den 10. maj, og efterfølgende syn embedsboliger ved efterspørgsel fra præsterne. Ny dato aftales den 10. maj senest.
  • Kirkehøjskolens anmodning om at det årlige tilskud fra de fire Brøndby-kirker øges fra kr. 3.000 til kr. 6.000 frem mod sæsonen 2024/25 imødekommes af menighedsrådet uden afstemning. Desuden opdateres hjemmesidens fane ”Kirkehøjskole” med referater fra bestyrelsesmøderne.

 

 

 

  • Formand
   • Biskoppen har ytret ønske om oplysninger vedr. Peter Schønnings frivillige udtrædelse af menighedsrådet. Desuden også om tidligere medlemmer. Anna har fremsendt ønskede oplysninger og dokumentation.

Derefter har vi fået tilsendt et brev fra provst Ove Kollerup vedr. overfornævnte oplysninger. Dette arbejder vi på og vender tilbage hurtigst muligt. Vi arbejder desuden i menighedsrådet uden besætning af vakante pladser frem til menighedsrådsvalget i 2024. Vedtaget af et enigt menighedsråd uden afstemning

  • Advokat Erik Due og Red’s byggeretsvurdering er sat i gang.
  • Info fra provstiudvalget
  • Afprøvning af det nye lydanlæg og tilpasning af mikrofonerne i kirken udføres om morgenen den 9. maj.

 

 

 

  • Næstformand
   • Christa, vores organist, siger tak for opmærksomheden fra menighedsrådet.
   • Søren skriver til menighedsrådet om en diskussion af, hvorvidt vi skal give vores medarbejdere fri på arbejdernes internationale kampdag og grundlovsdag. Stine informerer om, at gartnerne altid i hendes tid har holdt fri på nævnte dage. Desuden har de haft samme fridage hos Brøndbyøster.

Derfor vedtages det, at kirkens personale har fri på arbejdernes internationale kampdag og grundlovsdag, såfremt disse falder på en hverdag (mandag-fredag) uden mulighed for kompensation. Derfor lukkes huset og kirken for kirkelige handlinger på nævnte dage.
Afstemning: For: Jens Olsen, Jan Lildrup, Else Lildrup, Stine Arneberg, Hanne Alberts, Victor Sejersdal, Nini Borup, Marianne Braae, Klaus Seidler. Imod: Kurt Damsted.

Vedtaget med afstemningen 9/1.

 

  • Bordet rundt

Klaus: Udlån af Sognets hus til MUKO, Musikstuderendes kor, i weekenden den 30.09.-01.10.2023. Det lyder spændende med et korarrangement i kirken, og Søren skriver med Emilie fra MUKO om dette. Vi er interesserede i hele tilbuddet inklusive gudstjenestedeltagelse og udfærdiger en kontrakt på udlån af Sognets Hus. Vi skal vide, hvor mange, der forventes overnattende.

Kurt: Vandmangel i Brøndby Kommune i to dage skyldtes pilotering af støjskærmenes søjler på vores grund. Silent city udformer en vurdering af, hvor meget støjreduktion man vil kunne opnå ved nedsættelse af hastigheden på motorvej og almindelig vej i Kommunen.

Marianne: Præsterne har takket ja til, at Thomas Nordahl kan komme i fireugerspraktik i kirken. Han vil begynde snarest.

Christa har haft sidste gudstjeneste i kirken. Der er fælles morgenmad sammen med Christa i morgen, torsdag, kl. 9.00 i Sognets Hus.

Vi søger endnu frivillige til lejren.

Søren og Marianne fejrer sidste Store Bededag med to konfirmationsgudstjenester.

Nini: Spørgsmål til punkt fem.

Else: Kirkeliv er en mangelvare, og vi skal bestille flere til næste udgivelse. Fremover bestilles 5500 eksemplarer.

 

 

 

 

Indkøb af et nyt hjertestarter-skab, der er tidssvarende godkendes med en udgift på kr. 7.885 inkl. moms.

Vi har fået et tilbud fra Elkraft om billigere strøm, og Klaus vil tage et møde med dem, for at få uddybet deres tilbud.

Vi arbejder på et nyt strå-tag på Kirkebjerg Allé 178 til godt kr. 775.000, da det står til en udskiftning. Arkitekt Mogens Nielsen er i gang med et udbudsmateriale, grundet tagets ringe tilstand.

Kommunen har godkendt vores tilgængelighedsrampe, og vi skal indhente tilbud. Arkitekter og ingeniører færdiggør materialet i løbet af maj 2023.

Musikudvalget består kun af Marianne.

Der er ønsker fra menigheden om at få oplyst præludium, postludium og motet under højmessen. Der informeres om musikken ved gudstjenesten under meddelelserne fra præsterne.

 

 

Ingen spørgsmål

 

 

Jens står for maden til mødet i maj.

Hvad kalder vi egentlig vores Fællesgrav? Ukendtes grav eller Fællesgraven? Klaus foreslår mindelunden.

 

 

  • Personalesager

 

 

 

 

 

Afbud:
Søren Broch Kjeldgaard, Annette Koch, Annette Troest Juul og Bolette Nørgaard Frederiksen

Referent: VSP