Referat fra menighedsrådmødet 31. august 2022

 

Dagsorden til menighedsrådsmødet

31. august kl. 19.00

 

 

 

                

                 3. Meddelelser

  • Formand
   • Aftalt med støtteforeningen, at de selv står for rengøringen. Mange tak fra MR til støtteforeningen. Og vi er glade for, at Støtteforeningen etablerer arrangementer i SH.
   • Bemanding på lejrene med back-ups. Tak til alle de frivillige, Annette og Karsten og Jan og Else.
   • Jens Olsen skal til konference i provstiet den 1. oktober 2022
  • Næstformand
   • Info afgivet
  • Bordet rundt
   • Søren: 74 konfirmander indskrevet i 2022, 38 af dem på hjemmeholdet. ID-klasser foretrækker hjemmeholdet, da sport fylder meget. Der har været møde mellem BVskole og kirken, hvor konfirmationsforberedelsen blev drøftet. Årlige møder mellem kirke og skole fremover. Hjemmehold deles mellem Søren og Marianne på grund af størrelse.
    Generelt skal der kommunikeres mere mellem skole og kirke, evt. med inddragelse af idrætsforeninger.

 

Ukrainere i BV: Vi har ikke oplevet et behov for kontakt mellem kirke og herboende ukrainere.

Stine: Underskud på gartnere. Færdige med at klippe hæk. Ung mand, Patrick, er blevet ansat som gartnermedhjælper. Lågerne er ordnet, så de smækker. Nyt tag på laden færdigt. To praktikanter er ansat også. MR er glade for det store arbejde fra de tre gartnere, Henriette, Daniel og Stine, har lagt over sommeren.

Kurt: Stor tilfredshed med kirketjenernes arbejde med rengøring af kirketårnet.

                                  

4. Økonomi

 

  • Kvartalsrapport for 2. kvartal – til godkendelse
   (vedhæftet)
   • Jens informerede om den økonomiske situation. Bekymrende udvikling på gas- og el-priser.
    Møde i PU omkring budget 2023.
    (Deltagere Jens, Søren og Mette)
   • Godkendt

 

5. Udvalgene (Spørgsmål til/fra udvalgene)

 

  • Information fra udvalgene
   • KPU: Vandvarmer udskiftet på Kløverhøj 9 jf. rapport fra klimakonsulent.
   • Prebens altandør er muggen. Skiftes i september. (KA178)
   • Totalrenovering af Præstegårdsvej 6. 6-8 mdr. genhusning af Søren. Vender tilbage til dette senere.
   • KPU arbejder på en mulighed for fællesindkøb med de andre kirkegårde.

 

 

  • Klaus S: Lydanlæg i kirken. To tilbud, der matcher præsternes og menighedens ønsker og krav. Drøftes på et møde den. 7. september kl. 11.00 i Sognets Hus.
  • Nyt kirkeblad er flot. Opsætning og indhold.
  • Aktivitetsudvalg: Info om efterårets aktiviteter.
  • Festudvalg: Musik og mad på plads til efterårsfesten. De sidste ting kommer på plads ved et møde.

 

 

6. Eventuelt

 

  • Vi har endnu muligheden for at servere kaffe til bisættelser og lignende, trods Lisbeths sygemelding. Annette og Karsten passer biksen, indtil Lisbeth er på fode igen. En buket sendes til heden fra MR.
  • I BV-kirke omdeles Kirkeliv, der udkommer tre gange årligt. Reklame derudover kun ved særlige lejligheder.
  • Marianne begynder et kursus for voksne med kristendomsundervisning i øjenhøjde.
   Tirsdag den. 11. oktober kl. 19.00-20.30

 

 

 

Afbud fra:     Nini Borup, Else Lildrup