Referat fra menighedsrådsmøde den 26. oktober 2022

n på kirkens grund ned til motorvejen. Vi afventer yderligere.

    • Næstformand

Fælles frokost den 4. november kl. 11.30 med 24 tilmeldte. Vi glæder os.

 

    • Bordet rundt                                                        

Stine: Gartnerne lægger gran ud fra primo november.

Marianne: Jazzgudstjenesten forrige uge en succes med ikke velkendte ansigter. ”Kristendom for voksne” går godt – deltagere er glade. Halloween på søndag.

Victor: Minder om at næste MR-møde er den 23. november og altså ikke den sidste onsdag i november. Julegave-alternativer udsendes i næste uge af Jens, Mette og Victor.

Anette: Lejren var super. Spaghettigudstjenesten var næsten for stor en succes, vi ramte godt 100 personer

(børn og voksne). Efterårsfest 11. november kører på skinner, indtil videre 47 solgte billetter.

Nini: Bordpynt til festen: Hvis folk har ideer, værdsættes disse.

 

5. Udvalgene (Spørgsmål til/fra udvalgene)

    • Status fra udvalgene

KPU: To store træer ned mod Hermosavej skal beskæres i løbet af efteråret. Lydanlægget i kirken udskiftes efter ønske i uge 7 2023. Søren har i samarbejde med arkitekten sagt ja til og tak for tegningen til renoveringen af præstegården, og Søren genhuses midlertidigt i lejet bolig. Selve projektet forventes påbegyndt i 3. kvartal af 2023.

Endnu ingen tilbagemelding fra Helsingør Stift vedrørende igangsætning af projektet med ringmuren.

 

6. Eventuelt

Nini informerer om Støtteforeningens bankospil (tidligere ”andespil”), og opfordrer til glad deltagelse.

 

7. Lukket møde

 

Ref. VSP