Referat fra menighedsrådsmødet 22. februar 2023

 

 

Referat af menighedsrådsmødet 22. februar 2023

 

 

 

 

    • Formand
    • Næstformand

 

    • Bordet rundt

Punkt på næste mr-møde: ”Hvor skal vi hen? Hvilke aktiviteter skal vi satse på og hvem kan udføre dem? Samt nyt om organiststillingerne. Der sættes en time af til dette punkt.

 

 

 

 

 

 

 

    • 2 -

 

Kurt Damsted: 21. marts møde i distriktsforeningen, tilmelding senest den 14. marts.

Kurt har rettet henvendelse til Jesper Plough Pedersen, Brøndby Kommune, med henblik på at skabe kontakt med ukrainske flygtninge i Brøndbyvester.

Kurt fortalte om et fantastisk spændende foredrag om skam, skyld og tilgivelse i Kirkehøjskolen.

Søren: Ca. 100 glade og festudklædte mennesker til fastelavn.

Marianne fortalte om kyndelmisse og dåbshjertehøstgudstjeneste, som i begge tilfælde var en stor oplevelse og glæde at afvikle.

 

 

Festudvalget: Annette fortalte om forårsfesten i april. Strandens Forsamlingshus laver maden. ”Gårdmusikanterne” spiller, fortalte Marianne. Jens sørger for vin og Nini for islagkage. Der sælges 60 billetter. Dertil kommer frivillige.

Søren fortalte om visionsdagen den 24. marts for menighedsrådsmedlemmer og personale.

Jens om lydanlæg: Vores lydanlæg synger på sidste vers og vi forventer, at provsti og stift godkender vores nye oplæg hurtigt. Menighedsrådet har besluttet følgende datoer for installation af lydanlæg. Kirken lukkes mandag den 24. april og tirsdag 25. april. Da der ikke foregår noget om mandagen, er der kun tale om, at kirken er lukket én dag.

Jens: Der er lavet en ny tegning til en kommende tilgængelighedsrampe op til kirken, som løber parallelt med kirkemuren. Der bliver ligeledes installeret en informationsmonitor.

Højskolesangbogen i Sognets Hus er af ældre dato og vi har brug for en ny udgave. Vi indkøber derfor nyeste udgave af højskolesangbogen. Godkendt uden afstemning.

 

 

 

 

Mødet sluttede kl. 20.52. ref. SBK.

 

Afbud fra:
Klaus Seidler, Bolette Nørgaard Frederiksen, Annette Koch og Victor Sejersdal