Referat fra menighedsrådsmødet 23.02.2022

Referat fra menighedsrådsmødet 23. februar 2022 kl. 19.00

 

Afbud: Bolette Nørgaard Frederiksen, Else Lildrup, Søren Broch Kjeldgaard, Klaus Seidler og Stine Arneberg.

 

 

 

  • Formand

Rentesatser er offentliggjort. Udlånsrente på 1%.

  • Næstformand

Esben Højlund er ansat som ny organistassistent.

Info om ny personalehåndbog

I sommerferieperioden bliver kordegnekontorerne betjent af kolleger i de andre sogne.

Ny personalehåndbog er under udarbejdelse.

 

  • Bordet rundt

Samarbejd med ældresagen om aktiviteter i huset. Skal ske i samarbejde med Victor, Kurt, Jens og Nini.

Kirkesalen på Gildhøj skal ikke flytte med til det nye plejehjem. Gudstjenesteudvalget tager dialogen op igen.

Jo flere, der kommer igennem Sognets Hus og kirken til de forskellige arrangementer, jo mere smitter det af på efterfølgende deltagelse.

Spørg korenes og konfirmandernes forældres forældre.

Facebook og hjemmesiden skal bruges mere til at oplyse om arrangementer.

Fotos af aktiviteter og hygge kan bruges.

Hold inspirationssamtaler om aktiviteter i Sognets Hus.

Personlig kontakt er vigtig.

Samarbejde med de andre sogne for at lave lidt større arrangementer.

Babysalmesang og korene er vigtige for at styrke tilgangen til kirken.

En kommunikationsstrategi er vigtig.

Pasta og kødsovs to gange om måneden.

Holdet til konfirmandlejren er sat: Marianne, Victor, Søren, Jens, Jan, Else, Annette, Karsten og Claus.

Forslag om erstatning af højmesseprogram med et fast indstik med liturgioversigt i salmebogen. Højmesseritualet vil blive gennemgået til næste menighedsrådsmøde.

 

  • Info om budget for 2022 i udvalgene

Budget 2022 er udsendt 17. januar.

Der blev informeret om økonomien.

  • Godkendelse af opdateret ”Regnskabsinstruks”
  •  

 

 

 

 

 

  • KPU-udvalg

Den 24. marts er der møde med ingeniør og arkitekt. Efterfølgende kommer et forslag.

  • Aktivitetsudvalgets fremtidige planer

(Kalendersammenfald mv.)

Sammenpresninger af arrangementer bør af hensyn til deltagere undgås.

  • Drøftelse af fremtidige udlånsregler for Sognets Hus mv.

Et udvalg bestående af Marianne, Claus, Nini og Mette vil kigge på regelsættet.

 

 

Der lånes fra køkkenet, men køkkengrej kommer ikke tilbage.

                      Det skal præciseres i udlånsfolderen, at køkkenservicet bliver optalt før og efter udlån.

                      Oplæg til en informationsaften, hvor vi søger frivillige.