Referat fra menighedsrådsmødet 27.04.2022

 

Referat fra menighedsrådsmødet

 27. april 2022 kl. 19.00

 

Afbud: Else Lildrup
 

 

Godkendt

 

  • Ekstra menighedsrådsmøde den 8. juni kl. 18-20 m/spisning

(Foreløbig budget 2023 gennemgang og godkendelse)

Dato godkendt med beslutningsdygtig deltagelse, afbud på forhånd: Peter Schønning, Victor Sejersdal

  • Godkendelse af kvartalsrapport
  •  
  • Udmelding af foreløbig driftsramme 2023 (sendt til info)
  • Udvalgsønsker/Driftsønsker afleveringsfrist senest 23. maj

 

Projekt og lånebudget godkendt af et enigt menighedsråd og vurderes af høj prioritet på baggrund af efterspørgslen fra menigheden.

 

  • Formand

Forårsfesten sponsoreres af menighedsrådet.

Godkendt af menighedsrådet.

Der er opbakning blandt Vesterleds grundejerforening til at overgå fra naturgas til fjernvarme på Østervang 3.

  • Næstformand

Ingen bemærkninger

  • Bordet rundt

Victor er blevet næstformand i Kirkehøjskolen. Jens deltager til næste møde i Kirkehøjskolen med henblik på fast deltagelse i bestyrelsen.

 

Menighedsplejen holder den 17. maj årsmøde i Sognets dagligstue på Hedegrænsen kl. 18-21.

 

 

 

Menighedsplejen har henvendt sig til Anette fra kommunen angående tilbud om ukraineres mulighed for at mødes i Sognets dagligstue.

Utilfredshed med kirkebladet. Og i øvrigt med antallet af arrangementer. En opfordring til deltagelse i aktivitetsudvalget. Disse punkter gennemgås på næste menighedsrådsmøde.

 

Urneflytning til Odense taget til efterretning.

 

Stine og Jens informerer om, at der klages over prisstigninger på kirkegården. Der er udsendt informationer om prisstigningen til 850 personer, hvoraf to klager er modtaget.

 

 

  • KPU-udvalg

Referat fra KPU taget til efterretning.

Lydanlægget i kirken er endnu under fejlfinding.

Klaus er på sagen.

 

 

Skærtorsdagsmiddag med lam var en succes.

 

 

Tak for i aften.

 

 

 

 

Referent: VSP