Referat fra menighedsrådsmødet 30.03.2022

 

Referat fra menighedsrådsmødet

 30. marts 2022 kl. 19.00

 

Afbud fra Else Lildrup, Jan Lildrup, Hanne Alberts, Bolette Nørgaard Frederiksen, Marianne Braae.

 

 

 

 

  • Formand

Opdatering af mail-sikkerhed på PC og telefon vil ske snarest.

Hermosagård skal omdannes til flygtningecenter og Ældresagen vil i den forbindelse gerne låne de grønne områder på kirkegården til underdørs aktiviteter (boldspil mv.). Det takker menighedsrådet nej til.

Ukrainere i Brøndbyvester: Vi har aktuelt 4 personer og afventer situationen, fx på Hermosagård, så indtil videre laver vi ikke arrangementer, men måske kan der laves noget fælles i kommunen i samarbejde med de tre andre kirker, så længe vi ikke har så mange flygtninge.

07-04 Nordisk Film laver optagelse i kirken den 7. april.

Stiftsårsmøde i DSUK tirsdag den 19. april. Jens Olsen deltager, andre er velkomne.

Mandag den 25. april. Kirkefondet - inspirationsaften. Jens Olsen og Kurt Damsted deltager.

Jens Olsen, Stine Arneberg, Jan Lildrup og Kurt Damsted tager til Grøn Kirke messe i Fredericia den 16. maj.

Helsingør Stifts Distriktsforening Sydøst årsmøde – Jens Olsen og Kurt Damsted er valgt som delegerede den 10.-12. juni.

Visionsdag for menighedsrådsmedlemmer og personale i Brøndbyvester - fredag den 17. juni fra kl. 9:00-17:00.

 

Præsterne tager opgaven på skift.

Klaus Seidler valgt.

Søren Broch Kjeldgaard valgt.

 

  • Næstformand

Da Jan Lildrup ikke kunne være tilstede blev følgende informeret v/Stine Arneberg, som har en praktikant pt., som hun er glad for og har derudover fundet en ny medarbejder, Helena Frederiksen, som er startet d.d.

 

  • Bordet rundt

Stine Arneberg: De to gartnere har knoklet med at fjerne gran og med at plante blomster.

Victor Sejersdal - forespørgsel: Rejsekort, som kan bruges til fx ekskursion for konfirmander. Godkendt.

 

 

 

 

Kurt Damsted: Husk ”Åben Kirkegård”, hvor sognet inviteres til at se kirkegården den 25. juni.

En af vore faste kirkegængere er afgået ved døden og menighedsrådet vil gerne stå for kaffe og kringle efter bisættelsen. Datoen for bisættelsen er endnu ikke fastsat.

 

  • Godkendelse af årsregnskab 2021

Godkendt. Afleveret kl. 19:36 på cvr. nr. 65101513

  • Godkendelse af kvartalsrapport ifm. årsregnskab

Godkendt.

  • Godkendelse af opdateret ”regnskabsinstruks” 2021/2022
  •  
  • Præstebolig, Østervang 3, overgår til fast varmebidrag pr. 01-04-2022.

                   Godkendt.

 

  • KPU-udvalg

Projektet er snart klar til præsentation og godkendelse i menighedsrådet, hvor ingeniør og arkitekt deltager. Projektet bliver efterfølgende sendt til Provsti og Stiftsøvrighed.

 

Boreprøver i murværk indvendig og udvendig foretages på fredag den 1. april.

 

Victor Sejersdal valgt til formand for aktivitetsudvalget. Der var et ønske om, at Marianne Braae overtager formandskabet for frivilligudvalget. Espen Højlund træder ind i musikudvalget.

 

Udbedring af tag på garageanlæg på ”Materielgården iværksættes”.

 

Victor valgt som præsterepræsentant fra Brøndbyvester. Menigt medlem som repræsentant i Kirkehøjskolens bestyrelse mangler fortsat som afløser for Lars Borup. Vi tager den op igen på næste møde.

 

Kartoffelskåle i køkkenet er dukket op igen, undtagen nogle stykker.

Frivilligudvalget laver en liste over de kommende arrangementer og over hvem, der står for hvad. Menighedsrådsmedlemmerne er indstillet på at hjælpe til ved arrangementerne.   

 

 

 

Mødet sluttede kl. 20:58

 

Referent SBK