Referat fra menighedsrådsmødet den 25. maj 2022

 

Referat fra menighedsrådsmødet 25. maj 2022

 

 

Afbud: Bolette, Peter, Klaus, Nini.

 

Dagsorden er godkendt

 

Referat er taget til efterretning.

 

    • Formand

Næste MR-møde rykkes til den 30. juni stedet for den 29. juni.

 

Henvendelse fra gospelkor, som spørger om de kan få lov til blive vores hus-kor, da de er blevet husvilde. Vi kunne godt være interesserede, men vi bruger selv meget ofte salene om onsdagen. Det er onsdag koret ønsker at holde øvedag. Marianne retter henvendelse til dem og hører, om de er interesserede i at øve her en anden aften end onsdag.

 

Der er ikke noget nyt om etablering af fjernvarme i Vesterled. Man er meget tæt på at have 50% tilslutning.

Tilskuddet til co2 reducering vil blive brugt på Østevang 3.

 

Provstiudvalgsmøde. Vores regnskab er godkendt. Der skal oprettes klimaregnskab for alle pastorater.

 

Vedr. klagesagerne på prisstigninger: Der ønskes redegørelse for prisstigningerne på kirkegården.

 

Vedr. det nye Gildhøjhjem: provsten har deltaget i møder omkring det nye plejehjem. Stjernerummet bliver reetableret, under navnet Andagtsrum. Glasmosaikker og anden udsmykning skal med til det nye Gildhøj.

 

Budget 2023. Vi er blevet bedt om, ligesom de øvrige pastorater, at lave opsparinger.

 

    • Næstformand

Vores kirketjener Oliver har opsagt sin stilling pr. 31. august.

Søren og Jan begynder allerede nu processen, med at søge efter en ny kirketjener.

 

    • Bordet rundt

Stine: Har deltaget på Folkekirkens grønne omstillings konference. På kirkegården har de fokus på problemstillinger omkring grønne strategier, biodiversitet, klima- og miljøtiltag. Jan og Kurt deltog ligeledes.

 

Husk der er Åben kirkegård den 25. juni fra kl.11.00-14.00.

 

Marianne: Forårsfesten var en stor succes. Vi var 69 i alt. Festudvalg til planlægning af Efterårsfesten: Jens, Marianne, Jan, Ingrid og Erna.

 

 

 

 

Victor: Skal giftes den 10. september kl. 15.30. Alle er velkomne til globryllup.

 

Søren: vi holder de sidste lejrkonfirmationer på lørdag. De første to er gået rigtig godt.

 

Ny konfirmandlejr på Hvidekilde. Vi skal være skarpere på at præcisere reglerne for de unge mennesker næste år. Vi har booket lejren i 2023 og 2024 også. Leje af lejren er dyrere end i Nordjylland, men vi sparer på transporten.

 

Annette: vær opmærksom på, at Annettes mailadresse er som følger: juul-andreassen@youmail.dk

 

    • Ideoplæg/input fra mr-medlemmer til vores seminar den 17. juni 2022.

Visionsdag er flyttet tilden 4. november.

 

    • Info: Ekstraordinært menighedsrådsmøde den 8. juni

kl. 18-20 med spisning og gennemgang/godkendelse af budgetforslag for 2023.

 

Mette og Jens arbejder på budgetudkast.

 

KPU-udvalg: Lydanlægget er stadig ikke optimalt, på trods af at der indtil nu er bekostet kr. 16.000, - på det. Klaus Seidler og Brian Enggaard er sat på sagen. Præsterne skal være med til at definere behovene. Det anlæg, vi har i dag, er nedslidt og er ikke funktionsdygtigt. Vi har brug for at få et anlæg, som fungerer.

 

KPU-udvalg: Udvalget vender tilbage med et oplæg omkring Præstegårdsvej 6, på mødet den 8. juni.

 

Stine og Kurt kommer med oplæg om ny urnelund efter sommerferien.

 

Vi har modtaget en forespørgsel om klokkernes morgenringningen i weekenden. Den lokale ringetradition foreskriver at klokkerne ringer kl. 7 sommer og vinter.

 

Provstesyn: Kurt Damsted redegør for planen for synet den 1. juni hvor Jan, Kurt og Stine deltager. Jens har forfald. Marianne og Victor deltager på præstesiden.

 

Aktivitetsudvalget: Victor er blevet formand for udvalget. Udvalget ansøger om det sammen budget som 2021. Udvalget har holdt møde, hvor de har arbejdet godt og konstruktivt med at få nogle aktiviteter i kalenderen.

 

Musikudvalget: Vi har søgt om forhøjelse på kr.5000 for næste års budget. Pengene skal bruges til to Jazz-gudstjenester med band.

 

Ingen spørgsmål fra tilhørerne.

 

 

 

Ref. MB