Referat fra menighedsrådsmødet den 28. september 2022

 

Referat fra menighedsrådsmødet

28. september kl. 19.00

 

 

 

Ingen bemærkninger

                

                 3. Meddelelser

  • (Lukket møde)
  • Formand

Jens informerer om Vejdirektoratets intentioner om at købe 160km2 grund til støjreducerende hegn ud mod Holbækmotorvejen.

Lyset på kirken slukkes for at spare, det samme sker i Sognets Hus, samt opsætning af sensorer, samt udskiftning af pærer og adapterer.

I kirken og Sognets Hus vil der fremover være 20 grader varmt (nedsættelse af 2-3 grader). Der gøres forskellige tiltag for at ned-bringe varmeforbruget.

Kirketjenere sørger for at lukke og slukke i ubenyttede lokaler.

Kirken vil fremover være åben fra 10-14 på hverdage.

Jens har haft møde med Folkekirkens skoletjeneste.

Lydanlægget, fra AV Centeret, er blevet bevilliget af provstiet med (200.000kr.), løber op i omkring 320.000 kr., som skal findes af anden vej.

 

  • Næstformand

 

  • Bordet rundt

Hanne har været hos Lisbeth Eilsø med sygebuket. Lisbeth er i bedring.

Skovtur: En god tur til Helsingør, Tur på motorvej, fin tur til golfklubben.

Høstfest: Kaotisk, maden var kritisabel.

Vi skal have mobilepay til betaling for fester. Der indkøbes en telefon til formålet snarest muligt.

 

 

 

 

Victor kigger efter julegavealternativer.

Konfirmander fylder meget. Vi skal på lejr med 37 konfirmander den 7.-9. oktober. Elektronisk tilmelding for konfirmander fremover, fungerer ikke helt endnu – giver dobbelt administration. Hjemmeholdet er blevet til to – Marianne og Søren deler holdet, der er 42 mand højt.

Kurt advokerer til diakoni blandt vores ukrainske menighed på de tre gårde i Brøndby, hvor de er indkvarterede. Det drejer sig om godt 100 ukrainske borgere. Indbydelse fra kirken til evt. spisning. Præster og Kurt lægger hovederne i blød.

 

4. Økonomi

  • Godkendelse af endeligt budget for 2023.
   Regnskabsfører fremsender regnskabet til økonomiportalen torsdag den 29. september 2022 med menighedsrådets godkendelse.

Afleveret på økonomiportalen 29.09.2022 kl. 11.01 på cvr-nr. 65101513

 

 

5. Udvalgene (Spørgsmål til/fra udvalgene)

  • Status fra udvalgene

Aktivitetsudvalget har fastsat datoer for hyggeeftermiddage, sogneaftener og filmaften i januar og februar 2023.

Ramona gæstede kirken til et brag af en gudstjeneste.

Musikudvalget, koncert med Maria Redke og Frederik. Rigtig fin koncert, dejligt at kunne gennemføre.

KPU: Der er udleveret skitsetegninger til Søren vedr. Præstegårdsvej 6. Nyt i sagen sidst på året.

 

 

6. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

 

 

Afbud fra: Bolette, Klaus, Peter

                  Referent VSP