Referat fra menighedsrådsmødet den 29. marts 2023

 

Referat af menighedsrådsmødet 29. marts 2023

 

 

 

 

  • Godkendelse af årsregnskab 2022

Godkendt med gennemgåede tilføjelser. Godkendes til aflevering af regnskabsfører på ”Den digitale arbejdsplads 30.03.2023”.

Afleveret kl. 15:07 på CVR-nr. 65101513 30.03.2023

Info om at revisionens anmodning om primopostering er tilbageført – hvilket menighedsrådet tog til efterretning.

  • Godkendelse af kvartalsrapport ifm. årsregnskab

Godkendt uden afstemning.

 

  • Formand

Peter Schønning udmelder sig af Brøndbyvester kirkes menighedsråd, biskop, Biskop Peter Birch er informeret herom og har godkendt udmeldelsen.

Aftalen med NCC vedrørende kirkens grund sættes i bero på opfordring fra juridisk rådgiver, Erik Due, indtil en værdiansættelse af grunden foreligger. Menighedsrådet godkender udgifterne til en værdiansættelse af kirkens grunde.

Fyrværkeri-forhandleren ønsker en udvidet aftale på 10.000kr per år for en treårig aftale om udlejning af jord til salg af fyrværkeri mellem jul og nytår. En aftale udformes af Erik Due, med ophørsklausul ved værdiansættelse og evt. salg af kirkens grunde.

Kurt Damsted og Jens Olsen har tilmeldt sig Landsforeningens generalforsamling som delegerede.

  • Næstformand

Jan gennemfører MUS torsdag den 30.03.2023.

  • Bordet rundt

Søren: Christa Baadsgaard Mærkedahl har opsagt sin stilling som organist ved Brøndbyvester kirke per 30.04.2023, og der er fundet en fuldtidsvikar, Mimi Birkelund, indtil ultimo august, og en deltidsvikar, Michael Frederiksen, som assistance til Mimi, ligeledes indtil august.

 

                   

                  

 

                   Vi planlægger. Vi har fundet en erstatning for Nicoline, der er

weekendsanger, og ansat Monica. Signe vikarierer desuden for Emilie, der har fået bevilliget orlov.

Nini videregiver, at man kunne overveje at indskrive tørklæder i kirkeårets farver som dresscode for kirkesangerne ved højmessen, som der er for resten af kirkens personale.

Marianne: Vi har afsluttet forløb med mini-konfirmander, 14 stk. ved en koncert med ’Beat og Brøl’, med spisning af pølser og deslige. ’Gudstjeneste, Frokost og Foredrag’ var en succes med godt 30 deltagere.

Victor har af menighedsrådet fået dispensation til at bruge nadverritual B i højmessen Langfredag.

Kirketjenere optæller antal højskolesangbøger for at kunne indkøbe den nyeste udgave.

Annette forbereder så småt påskelam til Skærtorsdag sammen med de frivillige.

Stine: Gartnerne er færdige tidligt med at pille gran ned. Stor ros til vores gartnere, der har travlt.

 

  • Oplæg fra præsterne

Diskussion mellem menighedsrådets medlemmer om kirkens liv og vækst. Forslag om visionsdag i slutningen af september på LO-skolen i Helsingør (torsdag-fredag). Der arbejdes videre på det forslag med hensyntagen til de arbejdsbebyrdede.

 

 

  • Renovering af gulve i Sognets Hus

Uge 23 renovering og afslibning af gulvene i Sognets Hus.

Brandreglerne undersøges af Klaus Seidler.

 

Kirkebladet er ikke blevet uddelt til alle abonnenter. Marianne undersøger antallet af uddelte blade i samhør med Anna. Stadig også problemer med uddeling til udensognsboende abonnenter.

 

 

Det er bøvlet at låne lokalerne for Støtteforeningen og seniorklubben, derfor åbnes der for mulighederne for lån af lokalerne, så længe der er ledigt og indføres i ChurchDesk. Lån meldes ud minimum en uge inden brug.