Menighedsrådet

Henvendelse til menighedsrådet kan ske til:

Brøndbyvester Kirke
att.: Menighedsrådet
Præstegårdsvej 

2605 Brøndbytlf.: 4346 0824
mni@brondbyvesterkirke.dk

Menighedsrådets medlemmer

mni@brondbyvesterkirke.dk
Jens Olsen

Formand Jens Olsen
Formand for forretningsudvalg/økonomiudvalg
Formand for kirke- og præstegårdsudvalg
Valgbestyrelsen

Tlf.: 40 22 10 98
E-mail: jens@brondbyvesterkirke.dk

 

Jan Lildrup

Næstformand/Kontaktperson Jan Lildrup
Forretningsudvalg/Økonomiudvalg

Tlf.: 53 91 28 50
E-mail: jan@brondbyvesterkirke.dk

 

Kurt Damsted

Kirkeværge Kurt Damsted
Forretningsudvalg/Økonomiudvalg
Gudstjenesteudvalg
Kirke- og præstegårdsudvalg (observatør)

Kirkeværgen varetager det daglige tilsyn med kirkegården og kirkens bygninger mv. samt førelse af inventarlister.

Tlf. 22 82 13 15

E- mail: kurt@brondbyvesterkirke.dk 

 

Hanne Alberts

Hanne Alberts
Frivilligudvalget

 

Nini Borup

Nini Borup
Aktivitetsudvalget/herunder børne/unge
Frivilligudvalget
Redaktionsudvalget (korrekturlæser)

 

Bolette Nørgaard Frederiksen

Bolette Nørgaard Frederiksen


Aktivitetsudvalget/herunder børne/unge


 

 

 

 

 

 

Else Lildrup


Else Lildrup
Aktivitetsudvalget/herunder børne/unge

 

 

 

 

 

 

Annette Troest Juul

Annette Troest Juul
Aktivitetsudvalget/herunder børne/unge
 

 

 

 

 

 

 

Klaus Seidler

Klaus Seidler
Forretningsudvalg/Økonomiudvalg
Bygningskyndig
Kirke- og præstegårdsudvalg​

 

 

 

 

 

 

Annette Koch

Annette Koch
Frivilligudvalget

 

 

 

 

Søren Broch Kjeldgaard

Søren Broch Kjeldgaard
Sognepræst (kbf) og daglig leder
Kasserer
Forretningsudvalg/Økonomiudvalg 
Redaktionsudvalget
Gudstjenesteudvalget
Formand for valgbestyrelsen
Aktivitetsudvalget/herunder børne/unge

 

Marianne Braae

Sognepræst Marianne Braae
Aktivitetsudvalget/herunder børne/unge
Redaktionsudvalget
Gudstjenesteudvalg
Musikudvalget.

 

Victor Sejersdal Petersen

Sognepræst Victor Sejersdal Petersen
Redaktionsudvalget
Gudstjenesteudvalg
Aktivitetsudvalget/herunder børne/unge (formand)
Repræsentant Kirkehøjskolen


 

 

 

 

 

 

Medarbejderrepræsentant:
Stine Arneberg (Kirkegårdsleder)
Kirke- og præstegårdsudvalg

 

 

 

 

 

 

Forretningsudvalg/Økonomiudvalg:
Formand Jens Olsen
Næstformand/kontaktperson Jan Lildrup
Kirkeværge Kurt Damsted
Kasserer Søren Broch Kjeldgaard
Klaus Seidler

Aktivitets/herunder børne/ungeudvalget:
Nini Borup
Marianne Braae
Bolette Nørgaard Frederiksen
Annette Juul
Søren Broch Kjeldgaard
Else Lildrup

Musikudvalget:
Marianne Braae
 

Frivilligudvalget:
Victor Sejersdal Petersen (formand)
Nini Borup
Hanne Alberts

Redaktions- og PR-udvalg:
Marianne Braae
Anna Gross (medarbejder)
Søren Broch Kjeldgaard
Victor Sejersdal Petersen
Nini Borup (korrekturlæser)

Kirke- og præstegårdsudvalg (KPU):
Jens Olsen (formand)
Stine Arneberg (kirkegårdsleder)
Mette Nielsen (medarb. sekretær)
Klaus Seidler(bygningskyndig)
Kurt Damsted (observatør)

Gudstjenesteudvalg:
Marianne Braae
Kurt Damsted
Søren Broch Kjeldgaard
Christa Baadsgaard Mærkedahl (medarbejder)
Victor Sejersdal Petersen
 
Underskriftberettigede:
Jens Olsen
Søren Broch Kjeldgaard
 

Valgbestyrelsen:
Anna Gross
Søren Broch Kjeldgaard
Jens Olsen
Nini Borup

Bygningskyndig:
Klaus Seidler

Ambassadør til Folkekirkens Skoletjeneste på Vestegnen
Jens Olsen